Grietje Siemens van der Wal, Workum 16.11.1894 - Bolsward 22.10.1986     index

ouders
Siemen van der Wal, 1863-1912
Aaltje Algera, 1870-1956

gehuwd met
5.5.1916 Workum Douwe Alles Wiersma, 1892-1958
kinderen
* Siemen Wiersma, 1917-2015
Alle, 22.3.1919 - 10.12.1951
Gooitzen (Koos), 23.2.1922 - 1.3.1996
Dieuwke, 1.5.1924 - .1994
Sietse Bouwe, 30.12.1932 - 7.11.1945

woonplaats en werkzaamheden
1894 Workum
1917 Bolward
1918 Hartwerd
1921 Bolsward
1926 Heidenskip (boerderij aan het Hofmeer - de Fluessen)
1931 Schuilenburg (bij Hindeloopen)
1935 Workum (Oudedijk)
1938 Hindeloopen
1969-1986 Bolsward

documenten
peuterfoto van Grietje


foto uit de kindertijd (1906?)
vlnr Gooitsen (1898-1978), Sietze (1904-1986), Grietje (1894-1986), Jantje (1902-1997)


jeugdfoto van Grietje




een chique visitie-kaartje


jeugdfoto's




verlovingsfoto
Douwe Alles Wiersma (1892-1958) en Grietje Siemens van der Wal (1894-1986)


trouwkaart
Douwe Alles Wiersma (1892-1958) en Grietje Siemens van der Wal (1894-1986)


trouwfoto
Douwe Alles Wiersma (1892-1958) en Grietje Siemens van der Wal (1894-1986)


1922 handschrift Grietje - gedichtje voor zus Foekje


1941 gezin Douwe Alles Wiersma (1892-1958) en Grietje Siemens van der Wal (1894-1986)
vlnr Sietse Bouwe, Douwe Alles, Alle, Siemen, Dieuwke, Grietje, Gooitzen (Koos)




Van links naar rechts:
Chris (1923-2004), Aukje (1919-2007), Mar (1928), Gooitzen (Koos, 1922-1996)
Dieuwke (1924-1994), Grietje (1894-1986), Siemen (1917-2015)




Grietje Siemens van der Wal (1894-1986) en Siemen (1917-2015)


Vier geslachten: Grietje Siemens van der Wal (1894-1986), Dieuwke Wiersma (1924-1994),
Christina Busser (1950), Dineke van der Ploeg (1976)


Vier geslachten: Grietje Siemens van der Wal (1894-1986), Mar Wiersma-Mussche (1928),
Femmie Damminga-Wiersma met dochters Marja (1980) en Judith (1981)


Grietje Siemens van der Wal (1894-1986) en zoon Gooitzen (Koos) (1922-1996)


Grietje Siemens van der Wal (1894-1986) in haar kamer in Elim, Bolsward


Graf Douwe Alles Wiersma (1892-1958) en Grietje Siemens van der Wal (1894-1986)
aan de voet van de kerktoren in Hindeloopen



Grietje houdt een aantal jaren dagboekjes bij vanaf het moment dat ze (bijna 75 jaar oud) verhuist van Hindeloopen naar rusthuis Elim in Bolsward. Elim herbergt zo'n 70 bewoners met het beheerdersechtpaar Prins en meerdere bejaardenverzorgsters.
De notities in de dagboekjes geven een aardige indruk van haar activiteiten en contacten.

Ze heeft wel moeite om de overstap van Hindeloopen naar Bolsward te maken. Ze schrijft op 29.9.1969: "'s Morgens vroeg heb ik me eerst even uitgeschreid nu ik het huisje, waar we samen zeven jaar en ik alleen elf jaar had gewoond, ging verlaten. De kinderen hebben het heel best met me voor maar 't was toch een hele stap en we hadden er beide lief en leed wedervaren alsook veel meedeleven en helpende handen met ziekte. Ik zal dat noooit vergeten."

Ze komt in Elim op een kamer die zo klein is dat ze moet slapen op een opklapbed, wat elke dag een gedoe is. Ondanks de kleine behuizing is er wel ruimte voor een zangvogeltje dat met speciaal zangzaad tot regelmatig gejodel verleid wordt. Een mooi in de Hindelooper stijl geschilderde kast is een blijvende herinnering aan haar geliefde voorlaatste woonplaats. Er is geen plaats voor het harmonium, waar ze graag op speelde. Dat is verkocht voor vijftig gulden.

De eerste zondagen komt er geen bezoek, maar ze gaat twee keer naar de kerk en noteert: "eenzaam maar niet alleen".

In Elim voegt ze zich al gauw in het rusthuis-ritme met een aantal vaste patronen in de dagen, weken en jaren.

dagelijks
Bij elke datum noteert ze welke dag het is. Van vrijwel elke dag wordt gemeld hoe het weer is. Elke dag gaat ze (als het weer het toelaat) meerdere keren wandelen, het liefst met iemand anders uit Elim. Vrijwel elke dag gaat ze in de middag (ruim) een uur rusten. Vaak maakt ze melding van iets waar ze dagelijk aan breit, haakt of naait, bv vestjes, truitjes, een sprei, kruikenzak of sokken met name voor de kleinkinderen. In Elim gaat ze heel vaak op de thee bij zus Jantje en zwager Johannes of deze komen bij haar op de thee, waarbij ze een grote voorkeur hebben voor water uit de regenton, want dat is veel lekkerder. Ze krijgt heel veel telefoontjes van kinderen, kleinkinderen, familieleden, vriend(inn)en en bekenden, ook nog van mensen uit vorige woonplaatsen zoals Hindeloopen en Bolsward. Er wordt ook regelmatig door anderen gebruik gemaakt van haar telefoonaansluiting om te bellen of om boodschappen aan anderen in Elim door te geven. Ze krijgt haast dagelijk bezoek van familie of van vriend(inn)en of bekenden uit bv Hindeloopen. Ze krijgt en schrijft haast dagelijk vele brieven en kaarten.

weekpatroon
Hieronder staan per weekdag de steeds terugkerende activiteiten.
maandag
vanaf 1972 in de middag een half uurtje gymnastiek (van sept - mei)
Elke middag als er geen bezoek is, wandel ik om half 5 een poosje met Vr Werkstra;
daarna meestal even op bezoek bij Vrouw Brik (de moeder van schoondochter Aukje), "die altijd blij is als ik kom" (notitie 21.6.1971)
zangkoor (in de avond) (van sept - mei)
dinsdag
vanaf 1971 krijgt de kamer op dinsdagmorgen de grote beurt, deels met hulp
in de middag 'welfare' in de eetzaal met bv knutselwerk & handwerken (van sept - mei)
woensdag
vanaf 1972 krijgt de kamer een grote schoonmaakbeurt, deels met hulp
vanaf sept 1970 gymnastiek in de ochtend en ook weer in 1973, steeeds een half uurtje (van sept - mei)
vanaf 1970 65+ bejaardensoos in de middag: 'wel gezellig maar te veel roken door de mannen', 'veel gerookt zoodat mijn oogen pijn deden' (van sept - mei)
donderdag
gymnastiek (1969 in de ochtend), sept 1970 verkast dat naar de woensdagmorgen (van sept - mei)
vrijdag
rond 10 uur belt zoon Gooitzen (Koos) uit Groningen - alles best
zaterdag
wasje doen, wat dan vaak te drogen wordt gehangen op het balkon van zus Jantje en zwager Johannes of op een rek in het trapgat als 't regenachtig weer is
meestal belt broer Sietze 's avonds - alles best
zondag
twee maal naar de kerk of soms via de radio of kerktelefoon een preek beluisteren als meestal dankbare maar soms ook kritische luisteraar, bij bepaalde predikanten regelmatig de aantekening 'niet best te verstaan'; in de ochtenddienst is de kerk meestal flink vol, 's middags half vol
rond 12 uur belt zoon Siemen uit Amersfoort - alles best

jaarlijks terugkerende evenementen
In het voorjaar en in het najaar een week (of langer) logeren in Groningen (Gooitzen (Koos) en Mar) / Amersfoort (Siemen en Aukje) / Leeuwarden en later IJsselstein (Dieuwke en Chris), regelmatig ook gecombineerd in verschillende steden om daar verjaardagen te vieren, vaak met als eindcommentaar: "een mooie drukke week, heel gezellig, maar ook blij weer thuis te zijn"

In juni het jaarlijkse uitstapje van het huis met een paar bussen door het land
3.6.1970 om 9 uur met 2 bussen naar Sneek en met de boot "Toerist" over de meren naar Eernewoude waar we tegen 1 uur waren. In een Hotel gegeten, lekkere kalfssoep met alle soorten brood en belegging o.a. rosbief, weer de boot op en genoten van het prachtige weer, de vele boten en gezellige sfeer. Om half 8 uur weer in 't huis terug, wel moe maar zeer voldaan.
23.6.1971 Vandaag onze jaarlijkse tocht met twee bussen. Deze keer naar de Veluwe. In Steenwijk koffie of thee; naar Epe en verderop de lunch in Hotel Dennenoord, soep met brood enz. Vandaar naar Uddel en in een Hotel bij Uddelermeer thee of ijs of frisdrank; vandaar kaarten gestuurd naar de kinderen + Jan & Lucy + Oom Sietse. Toen naar Harderwijk maar niet uit de bus geweest, verder naar Nagele waar de avondboterham ons weer goed smaakte. Toen op huis aan door de Polder en door Emmeloord en Lemmer.
21.6.1972 onze jaarlijkse reis van 't huis. Om 9 uur vertrokken met twee bussen en in Appelscha koffie of thee gedronken. Vandaar dwars door Drente in Drouwener Zand de luns ook thee of zooals ik ijs. Toen op zoek naar het 'Theehuis' wat na veel dwalen en langs kronkelpaden gevonden werd. Hier stonden de boterhammen klaar en toen op huis aan. Onderweg kreeg de tweede bus nog een aanrijden met een boerenwagen . Op een paar ontvellingen aan de handen verder niemand gewond. We waren om 8:20 thuis en zeer dankbaar een goede reis gehad te hebben.
13.6.1973 vandaag ons jaarlijks reisje. Eerst door de polder op weg naar Ossenzijl waar we uitstapten om koffie te drinken en kregen van 't huis een gevulde koek. Onderweg al een zakje snoep en de heeren bovendien af en toe een sigaar. Na 'n half uur stapten we in de boot die ons door het Natuurreservaat 'de Weerribben' ons een prachtig uitzicht bood. Langs beide kanten recreatie huizen die alleen per boot of fiets te bereiken waren. Na een uur varen stond onze bus daar klaar en ging het naar Giethoorn mooi door de bossen en nog zeer veel gevelde boomen door de stormen van begin April. In Giethoorn de luns gehad en even gewandeld en kaarten gekocht en verzonden. Toen langs 't Harde (waar schietoefeningen waren) naar Epe op de Veluwe, daarna in Frederiksoord het avondeten, op de terugweg nog langs de enige rietvlechtschool in Oosterwolde en toen weer naar Bolsward.
Van deze reis werden op 25.9 de dia's vertoond in de eetzaal, samen met de dia's van de jaarvergadering van het zangkoor.

Stichtingsdag van het rusthuis Elim
9.2.1971 Vandaag de grote dag, de vlag is uit, want het is Stichtingsdag. 't Is feest, 't eten en de tractatie en bezoek van n der bestuursleden, 's avonds een gezellige avond met film in 't Centrum.
8.2.1972 Vandaag Stichtingsdag en geen handwerken; we kregen ook eten op feestelijke manier, soep vooraf en ijs toe. Vanavond 7:15 naar 't Centrum dus en elf uur thuis. Wel een mooie avond; ons koortje werkte er aan mee en volgens zeggen prima. Ook was er een ??? uit Weidum en royale tractatie.
6.2.1973 Stichtingsdag, de vlag was in de mast en 't was vandaag 45 jarig Jubileum. Zondags eten en gevulde ?? bij de karnemeld en vanavond 7:20 in 't Centrum feest. Er waren veel wegblijvers, wel 30, door ouderdom of lichte ongesteldheid. Hr Wijma vertoonde dia's over Bolsward vanaf 1500. 't Duurde wat te lang en de oogen konden dat niet volhouden. Ons koortje heeft weer gezongen en werd geprezen. We werden getracteerd op gebakjes + ceekjes + thee of koffie en later naar keuze wijn of Jus d'Orange of bier en tenslotte stukjes kaas. We waren elf uur allen weer thuis en hebben we ook deze dag weer beleefd.

Soms wordt er een film vertoond, bv op 18.1.1972 over Friesland - Amerika en ook laat een zuster eens een hele diavoorstelling zien van haar reis naar Isral

In de zomertijd is bij mooi weer op het platte dak bij Elim te zitten; op de banken voor het huis zit het altijd vol en is het ook [te] warm

evenementen in de stad Bolsward:
eind juni:
de 'Heamieldagen', dan is de binnenstad afgesloten voor auto's en dus is 't bij onze brug uitkijken; er is kermis en er zijn optredens van de 'Heamielkoningin'
25.6.1970 de inkomst van de Heamielkoninging gezien en even de appelmarkt langs waar de rijsttafel al klaar stond
24.6.1971 om garen de stad in maar daar was het heel erg druk vanwege de Hooifeesten. De hooikoningin eet dan met de Burgemeester en nog velen in de buitenlucht (Appelmarkt) rijst met rozijnen. 't Weer was prachtig.
27.6.1973 Vanavond naar het Kruiswater om het doopen van het 'Schuitje' van Bolsward door de Heamielkoningin bij te wonen. Prachtige optocht van heel vroeger. 20.6 vandaag dus het grote feest in de stad en moet alle verkeer langs de kade; er zaten ruim 300 deelnemers aan de rijst met rozijnen, maar die werden overvallen door een zware onweersbui, dus het werd 'bijna rijstebrei'.
begin oktober:
1.10.1970 bolle[stieren]-donderdag en ringrijden, dus feest in de stad
7.10.1971 Vanmorgen met zus Jantje de stad in geweest maar haast geen doorkomen aan; namiddag weer op stap van 2:15 tot 4 uur. Er was ringrijden, een mooi gezicht maar vermoeiend.
5.10.1972 Vandaag bolle-donderdag dus feest hier


bijzondere notities

1969
4.10 Siemen zorgt voor een lamp die sterker is dan 100 Watt, want "dan heb ik te weinig licht".
10.12 Vandaag is het 18 jaar geleden dat Alle door de dood werd weggerukt uit dit leven.
30.12 Vandaag de geboortedag van Sietse in 1932. 't Heugt me als de dag van gister en dat hij nog geen 13 jaar al van ons werd weggenomen. Hij kon zoo zorgzaam en lief zijn.

1970
18.1 gemeenschappelijke dienst van alle gezindten. Deze voor de kerktelefoon beluisterd maar niet met alle sprekers eens.
20.2 Vandaag is het 58 jaar geleden dat onze geliefde vader Siemen G. vd Wal door verdrinking om het leven is gekomen op terugreis bij T.J. vd Meer weg naar huis; 't horloge was blijven stilstaan op 8:25. Vader was nog maar 48 jaar oud. Deze avond vergeet men nooit weer.
27.2 't gewone werk, niemand gebeld en niemand geweest en 's avonds weer als altijd
1.3 preek van ds Sinia, wel een begrijpelijke preek maar niet diep
11.3 vanavond naar de preek geluisterd waar niets aan was
13.3 Vandaag mijn achterkleinzoontje [S-man] n jaar, moge de Here hem nog lang sparen
15.3 namiddag samen met zus Jantje naar de Martinikerk. Er was een prachtig gekleed koor dat de Cantate zong met medewerking van enige leden van het Frysk Orkest, groot orgel en koororgel.
18.3 naar de stembus met zus Jantje
6.4 naar het Postkantoor om mijn pensioen
12.4 last van pijn in de armen, naar de dokter, bloedonderzoek
14.4 bloed wel goed, maar wel reuma en ook wel eerder gehad
18.4 Siemen haalt me op om mijn voorjaarsreis langs de kinderen te kunnen maken, eerst naar Amersfoort
20.4 Aukje de wasch doen en heb ik aan 't orgelspelen geweest. 'k Was 't nog niet verleerd
8.5 nogal last van mijn reuma, kan niet breien en ook niet haken en in de nacht veel pijn
11.5 recept van de dokter en moest de ring van de vinger gevijld door de goudsmid want de hand was heel erg dik en onder de ring al stuk en kon anders infectie ontstaan; toch maar naar zang want stil zitten is erg verdrietig
13.5 zelf de kamer een grote beurt gegeven en deze medicijnen helpen beter. De hand wordt al wat slanker maar 's nachts nog steeds veel pijn.
18.5 Pinkstermaandag niet naar de kerk, want dan moesten we naar de RK Kerk daar was een Gastdienst, maar zoiets ligt mij niet
29.5 rondrit door Gaasterland met Gooitzen, waarbij ook een bezoek gebracht werd aan Sjouke de Vries, waar herinneringen werden opgehaald aan de onderduik van Gooitzen die daar door de Duitsers gevonden werd en op transport naar Stavoren en Leeuwarden en van Leeuwarden naar Wilhelmshafen in Duitsland en daar begin mei 1945 door de Canadezen bevrijd werden en 21 of 22 mei weer heel erg mager maar behouden thuis kwamen.
8.6 's middags 't camisooltje gewassen [ dat woord komt regelmatig terug - ouderwets chic woord voor een dameshemd ]
12.6 De politieauto stond voor de poort en later hoorden we dat het geldkistje uit het kantoor was ontvreemd. Later werd het kistje gevonden op de 2e etage maar leeg. Wie is de dader??
30.6 we kunnen weer regenwater uit de pomp halen voor de thee die dan veel lekkerder is, maar de regenbak was leeg
16.9 dinsdagmiddag 1 uur hebben we voor de TV de opening van de Statengeneraal gezien, prachtig vind ik dat altijd.
11.10 Heilig Avondmaal, een nieuw formuliertje werd gelezen en veel meer gezongen. Volgens ds Halsema was zoo vroeger de gewoonte, maar wij ouderen voelen ons meer thuis bij het oude formulier.
25.10 weer op de gangen gewandeld en moe op mijn kamer terug en erg zweten. Vr. Werkstra loopt nogal vlug.
11.11 vannacht heel erge pijn onder in de buik, slecht geslapen en geen trek in eten
13.11 hoop dat vanmiddag Dr komt want ik heb in geen drie dagen eten gehad. Dokter is geweest en vermoedde dat 't aan de dikke darm zat, dus kreeg medicijnen. De eetlust blijft weg en zelf meen ik dat het de galblaas is.
16.11 mijn verjaardag, maar nog steeds niet fit, wel meerdere bezoekjes, Siemen en Aukje kwamen half acht en vonden beter dat ik in bed bleef
17.11 Dr weer geweest en weer andere medicijnen
19.11 Dr om te zeggen dat het blaasontsteking is en in de warmte blijven. Nu weten we wat het wel is. Begin me al wat beter te voelen maar gauw moe en breien vermoeit ook te veel.
24.11 Dr geweest en nu na een week de capsules te hebben gehad moet de kwaal genezen wezen.
26.11 Vannacht weer hevige pijnen en bleek dat er nog bacillen in de plas waren. Dus weer aan de capsules en veel pijn en moet veel karnemelk drinken en de eetlust is weer weg.
1.12 De pijnen nemen wat af, maar we moeten geduld [hebben]. Mar haar vader ligt in 't ziekenhuis, ook met blaasontsteking.
4.12 nog voor n week capsules, nu 2x per dag
10.12 vandaag alweer 19 jaar geleden dat Alle dat ongeval met dodelijke afloop overkwam
12.12 weer tabletten, nu per dag n
16.12 naar gymnastiek, maar wel wat licht in 't hoofd, toch alle kegels omver gegooid en 3 ballen over
22.12 Wat hebben we 't hier goed. De gangen zijn alle versierd met kerst sterren en klokken

1971
9.1 za wasje, kranten lezen, 't vogeltje verschonen en koper poetsen
1.2 er komt een groter gebied voor goedkoper bellen: Nu kan ik ook met Leeuwarden bellen voor 10 ct per minuut.
28.2 Voor 't eten met Vr Dijkstra gewandeld, maar die loopt mij te hard en moest even staan te uitrusten.
11.3 Vandaag heeft ook [broer] Sietze zich laten inschrijven hier. Hij was wel opgeruimd, maar die reuma is een grote handicap voor hem.
15.3 broer Sietze heeft ook telefoon aangevraagd en hoopt 't binnenkort wel te krijgen vanwege zijn functie [ als begrafenis-organisator in Bozum ]
7.4 ik ben om n uur in de badkuip geweest en door de nieuwe Zuster gewassen en nu voortaan om de 14 dagen. Mijn gewicht was 63 kilo, schoon aan de haak.
21.6 Om half 5 met Vr Werkstra gewandeld en later naar Vr Brik die altijd blij is als ik kom.
14.7 Onze 2e kookster Duitje is nu ook vertrokken; jammer; ze heeft toen ik ziek was zeer zorgzaam geweest waarvoor ik haar dan ook heb bedankt.
15.7 Vanavond hebben we langs de boten gewandeld van de elfstedentocht; prachtig gezicht, geschatte waarde twaalf miljoen.
21.8 broer Sietze belde om 6 uur en vertelde dat hij de telefoon had No 329
25.9 Vandaag 65 jaar van school af.
5.10 Vandaag was het de verjaardag van mijn geliefde Man geweest. Elk jaar beleef je dat weer.
1.11 op de grint gevallen, gelukkig niet erg, alleen bloedende handen
6.11 om 2 uur een insluiper. Zat al voor het dressoir van Vr ??? om haar geldkistje te pakken. Zij was niet in de kamer maar overrompelde hem, maar de dief is ontkomen (zonder buit); die dag en avond vier inbraken in Bolsward
7.11 vandaag is het 26 jaar geleden dat onze lieve Sietze Bouwe is overleden bijna 13 jaar oud
16.11 vandaag ben ik door Gods goedheid zeven en zeventig jaar geworden. De kinderen zijn er allen geweest en ...
27.11 vanmiddag kwam Sinterklaas en Piet in de eetzaal waar we gezellig bijeen waren. We kregen allen een pakje (doosje zakdoeken en snoep).
10.12 vandaag is het twintig jaar geleden dat onze lieve Alle door een ongeluk om het leven is gekomen, 32 jaar oud
22.12 kerstwijding in de eetzaal waarin ons koortje ook haar bijdrage leverde

1972
2.1 Afgeloopen jaar zijn er 9 in ons huis overleden.
3.2 Antje kwam zeggen of we de kasten wel wilden schoonmaken want de grote schoonmaak is in zicht.
6.2 Gisternacht is er ingebroken in 't Centrum en ook in de huishoudschool.
14.2 Vanavond 7:15 Zang en tevens jaarvergadering met tractatie en een paar voordrachten. Tevens hoorde ik dat ze mij gestemd hadden in 't bestuur in plaats van Vr Posthuma.
28.2 bezoek van twee Zusters Reijenga. Ze praatten zoo druk dat het vogeltje er niet bovenuit kon komen met fluiten. Toch gezellig.
4.5 [ na logeerpartij ] heel blij weer thuis te zijn, maar moe en lusteloos en slecht geslapen
5.5 ook was vandaag onze trouwdag
6.5 ben nog niet de oude. Wel o zoo blij weer in mijn eigen kamer, hoewel de kinderen me allemaal wel verwennen en ook de kleinkinderen
2.7 Dj en Chr en .. op bezoek. Wel gezellig, alleen, 'k heb 't liever niet op Zondag.
16.8 allemaal rook op de gang: Tiemersma had de brand in de prullebak
9.9 [ na logeerpartij ] een mooi drukke week, heel gezellig, maar ook blij weer thuis te zijn
18.9 thee gedronken bij Johannes en [zus] Jantje, nu met commentaar: "was weer lauw als altijd" [de thee, neem ik aan]
30.9 [ in Amersfoort ] vanmorgen 9 uuur beneden en heb een poosje op 't orgel gespeeld. 'k Mag dat zoo graag doen.
5.10 Vandaag had mijn geliefde Man 80 jaar kunnen worden. Ja, wat al herinneringen. Vanaf Utrecht met de trein weer naar het noorden. 'k Heb heele mooie dagen gehad, maar ook dankbaar weer thuis te zijn; Vandaag Bolle-donderdag, dus feest hier.
19.10 bij de trouwdag van Fokke en Tineke; Al vier kleinzonen getrouwd waar ik bij mocht wezen...
22.10 Siemen belde dat ze weer terug waren van de vakantie op Tessel. Door hun vakantie naar Tessel waren Siemen en Aukje de trouwdag van Fokke "totaal vergeten en ook was de trouwkaart zoek; slordig, zeer slordig en vind het heelemaal onsimpatiek" [ zo kon ze ook nog streng uit de hoek komen! ]
6.11 beklaagt ze zich over de prijs van een pot honing: "3 gulden per pot, erg duur vond ik"
16.11 Vandaag word ik 78 jaar, veel visite, telefoontjes (12) en 10 kaarten
26.11 zondag Vanmorgen Ds Halsema uit Sneek, een echte Kuitert gezinde [ onderstreept ]
4.12 Sinterklaas feest in de eetzaal, druk maar gezellig, als cadeautje kregen we alleen een doosje zakdoeken, evenals vorig jaar
10.12 vandaag is het 21 jaar geleden dat onze lieve zoon Alle op 32 jarige leeftijd door een omgeluk om het leven is gekomen. Ieder jaar komt de vraag bij je op waarom? en dan het zelfverwijt er nog bij.

20.12 regelmatig nog boodschappen doen in de stad, maar nu met de kanttekening "'t was erg druk en kan daar niet meer zoo goed tegen"
25.12 speelde het muziekkorps kerstliederen voor Elim; Vanavond zijn Antje Attema (mijn kamermeisje) met haar vriend Frans Bakker hier gezellig een uurtje geweest en meest over 't Heidenskip gepraat waar ook alles zeer veranderd is. Boerderijtje waar wij gewoond hebben is ook al recreatieboerderij [ Fentener van Vlissing heeft de boerderij gekocht, verbouwd en uitgebreid, zie de pagina van echtgenoot Douwe ]
29.12 een vriendin komt 's middags op bezoek: "ze moest zich eens uitpraten want het plotselinge sterven van de Burgemeester [van Hindeloopen] had haar zeer aangegrepen. Als concierge van 't stadhuis ging ze ook dagelijks met de Burgemeester om."
31.12 in de kerkelijke gemeente zijn afgelopen jaar 28 leden overleden

1973
15.1 de regenbak is leeg dus geen lekkere thee
14.2 Vanmorgen met [broer] Sietze naar Thabor in Sneek. Oom Epeus is ziek en al 96 jaar. Hij lag in de ziekenkamer en heeft maar n oog meer. Was anders wel helder en vroeg naar de andere familie.
3.4 vannacht orkaan storm en veel regen en veel glasschade aan de broeikassen
5.5 Na logeerpartijen in Amersfoort en IJsselstein "blij weer thuis te zijn en heb wel 'n paar dagen noodig uit te rusten."
21.5 Vandaag was het Moeder haar verjaardag geweest, geboren 1870 en overleden 1956. Ja, de tijd vliegt voorbij.
29.6 Femmie en [vriendin?] Antje komen drie weken als vakantiehulpen werken in Elim
30.6 gebeld met Amersfoort, maar Siemen en Aukje zijn met de twee dochters al naar Frankrijk vertrokken - zonder het beloofde telefoontje aan mij. 'k Vind het fijn dat de meisjes hier zijn en dat troost mij.
11.7 De meisjes komen elke avond een poosje [praten en foto's bekijken 15.7] en vinden 't hier erg gezellig en werken ook tot tevredenheid.
14.7 De boeren zijn ook al erg afhankelijk geworden van de moderne techniek. Broer Sietze belt door dat ze in Bozum zonder elektrisch zaten en dat de boeren pas om 7 uur konden melken.
11.8 rouwbrief van oom Epeus, 96 jaar en tien maanden, begrafenis in Ferwoude
20.9 naar de pedicure: ze heeft me fijn van de pijn afgeholpen, de kosten zijn 5 gulden maar 't is wel een tientje waard.
13.10 Siemen vergeet al weer een beloofd telefoontje te plegen op de vrijdag voor het vakantiereisje naar Engeland. Op zaterdag belt hij nog net voor het vertrek van het vliegtuig. Maar daarbij wel de notitie: "Gisteravond het beloofde tel vergeten."
4.11 Vandaag mogen er geen auto's rijden. Siemen belde, alles was goed.
8.11 gister was het 28 jaar geleden dat onze jongste lieveling Sietse Bouwe was overleden 12 jaar oud.
11.11 Vandaag weer geen auto's op de weg.
14.11 Vanavond was de Schotsploeg in de zaal te dansen. 't Was wel mooi maar te druk aan mijn hoofd. Maar past het wel in ons Rusthuis??
16.11 Vandaag word ik dus 79 jaar; ben heel dankbaar voor alles wat ik nog geniet.
21.11 Ds Sinia is voor het eten even ook wezen feliciteren maar vond het koud in mijn kamer. Ja, 't is steeds westewind en storm en geen zon dus alle koude komt binnen want de verwarming is maar zuinig aan.
1.12 Even naar Aukje haar Moeder geweest. Ze was aardig goed en 't was daar veel warmer dan hier.


bron: dagboekjes vanaf eind 1969 t/m 1973 in 2019 in bezit van kleindochter Christina Busser