Aaltje Algera, Gaast 21.5.1870 - Bozum 4.3.1956     index

ouders
Sytze Bouwes Algera, 1833-1898
Jantjen Epeus van Hylckama Vlieg, 1838-1923

gehuwd met
29.7.1893 Workum Siemen van der Wal, 1863-1912
25.11.1916 Hantje Klazes Hannema, Nijland 28.11.1868 - Bolsward 14.3.1938
   boer te Nijland, zoon van Klaas Hannema en Antje de Boer
   eerder gehuwd met Dieuwke Jetzes van der Wal, Parrega 25.10.1889 - Nijland 7.8.1913
   Foekje Hannema, Nijland 14.11.1910 - Bolsward 22.12.2002
   Antje Hannema (Anna), 25.1.1912 - Chatham 10.9.2006

kinderen
* Grietje Siemens van der Wal, 1894-1986
Sietze Bouwe van der Wal, Workum 10.8.1896 - Workum 15.8.1900
Gooitzen van der Wal, Workum 4.12.1898 - Groningen 19.4.1978, sigarenhandelaar
     geh. Anke Spijksma, 1895-1984
     kinderen: Siemen, Froukje, Arend, Aaltje, Aaltje, Hinke
     zie voor meer info bij Siemen van der Wal
Jantje van der Wal, Workum 1.10.1900 - Workum 1.3.1901
Jantje van der Wal, Workum 10.1.1902 - Bolsward 19.5.1997
     geh. Johannes Osinga, 1894-1974, boer, Oudega
     kinderen: Aaltje, Michiel, Siemen, Yke, Sietske, Sietse Bouwe, Gooitsen
     zie voor meer info bij Siemen van der Wal
Sietze Bouwe van der Wal, Workum 27.7.1904 - Bolsward 19.8.1986, boerenarbeider

woonplaats en werkzaamheden:

documenten
Siemen van der Wal (1863-1912) en Aaltje Algera (1870-1956): trouwkaart


foto Aaltje Algera (1870-1956), datum onbekend

de kinderen (1906?)
vlnr Gooitsen (1898-1978), Sietze (1904-1986), Grietje (1894-1986), Jantje (1902-1997)


Siemen en Aaltje met de kleine Sietse (1904-1986) voor hun huis en winkel/werkplaats.


1907 op de achterkant van deze kaart Aaltje aan haar broer Bouwe Bauke Algera in Genum


In februari 1912 haalde Siemen in de avond het geld voor een klus
bij een boer. De boerenzoon wees hem in het stikkedonker de weg terug
door de weilanden, maar Siemen liep op een bepaalde plek in plaats van
over een dam pardoes de steile wal af een sloot in.
Hij moet bevangen zijn door de kou en overleefde het niet.
Aaltje had de tegenwoordigheid van geest om onderaan de overlijdensadvertentie
mee te delen dat de zaken door zouden gaan:Moeder Aaltje sloeg zich er zonder weduwen- en wezen-pensioen
moedig door heen en bleef met behulp van de knecht Piet Visser
vooralsnog de zaken behartigen en werd 'hoofd eener schilderszaak':
als vrouw stond zij haar mannetje.

In 1916 hertrouwde Aaltje met Hantje Hannema (die eerder getrouwd was met haar
tantezegger Dieuwke van der Wal, dochter van Jetze van der Wal uit Parrega, oudere
broer van haar eerste man Siemen van der Wal), en ze verhuisde naar de boerderij
in Nijland.
Hantje liet een nieuwe boerderij bouwen met "it nije ljocht", waarvan de
oude boerderij (nog) niet voorzien was.
Ze trouwden op huwelijkse voorwaarden, zodat toen Hantje in 1931 stopte met boeren,
zoals zoveel andere boeren in grote moeilijkheden gekomen door de crisistijd,
het spul verkocht werd aan Rijpkema en Sietze als boerenarbeider verder moest.
Het verhaal gaat dat het trouwen op huwelijkse voorwaarden Aaltje (die het initiatief
tot het huwelijk met Hantje nam) behoorlijk in 't verkeerde keelgat was geschoten.
Gjalt Reidsma (1968, info 2005) begreep "dat de familie van mijn grootmoeder,
Baukje van der Wal, zich soms grote zorgen maakte over de gezondheid van
Hantje Hannema, die behoorlijk onder de plak leek te zitten van zijn vrouw."
Douwe Alles Wiersma (1892-1958) werkte vanaf ongeveer 1921 tot 1926 bij Hantje
op diens boerderij te Nijland, voordat hij zelfstandig boer werd in 't Heidenskip.
Douwe en Hantje waren (heel) verre neven: ze hebben in Hantje Fedses Hannema en Attje
Keimpes Velzen(gehuwd 5 - 10- 1806) hun gezamenlijke voorouders (zie de genealogie van
Haantje Heeres - bij hun kinderen Geertje en Klaas) (info 2006 met dank aan Siemen
Osinga)
Siemen Wiersma (1917-2015, info 2005) vertelde dat toen hij als negenjarig jongetje
beppe Aaltje bezocht, zij vaak met gesloten ogen vertelde van vroeger en dan
met weemoed terugkeek op de periode in haar leven met Siemen - "zo'n beste man".
Aaltje hield nogal van vis. In Hindeloopen werd regelmatig in het IJsselmeer gevangen
snoekbaars gegeten. Op een keer hadden zowel dochter Grietje als kleindochter Dieuwke
een snoekbaars van een overdadige hoeveelheid zout voorzien. Iets te pittig om zelf nog
te eten, maar prima om op te sturen naar beppe Aaltje in Bolsward, die er blijkbaar met
smaak van had gegeten, ook al werd de vis in het dankwoord getypeerd als 'een beetje flauw'.
In de tijd dat Aaltje bij haar zoon Sietze in Bozum woonde, stuurde Siemen (1917)
haar eens vanuit Bolsward een gebakken schelvis per post. Deze is blijkbaar
niet aangekomen of hij was bedorven, want Siemen 'hoorde er nooit weer wat over'.
Het versturen van etenwaren per post gebeurde soms op bijzondere manieren. Als een
jager een geschoten haas cadeau wilde doen aan een familielid of vriend op afstand,
werd gewacht tot de haas zo stijf als een plank was, vervolgens werd er een adreskaart
om z'n nek gebonden, z'n kont werd dichtgelakt en zo werd de haas verzonden.

Siemen van der Wal (1863-1912) (foto ca 1893) en Aaltje Algera (1870-1956) (foto 1917)


vlnr: Gooitzen, Sytze Bouwe, Grietje, moeder Aaltje en Jantje (foto voor 25.11.1916?)


Hantje Hannema (1868-1938)


Hantje Hannema was een ouderwetse boer. Tot 1930 heeft hij altijd in koperen emmers gemolken,
wat toen bijna niemand meer deed.
Aaltje Algera op hoge leeftijd


Foekje (1910) en Antje (1912) Hannema


1964 Foekje (1910), Anke Spijksma (1895), Grietje (1894), Gooitzen (1898), Sietze Bouwe (1904)


Ferwoude: grafstenen Siemen van der Wal, Aaltje Algera en Sietze Bouwe van der Wal