Jantje Epeus van Hylckama Vlieg, Hindeloopen 13.8.1838 - Gaast 21.11.1923     index

ouders
Epeus van Hylckama Vlieg, 1804-1838
Feikjen Symens Kok, 1808-1838

gehuwd met
13.5.1865 Makkum? Witmarsum? Sytze Bouwes Algera, 1833-1898

kinderen
Baukjen Algera, Wonseradeel 28.2.1867-1941
Feikjen Algera, Wonseradeel 17.7.1868-1954
* Aaltje Algera, 1870-1956
Sijmen Bouwe Algera, Wonseradeel 30.12.1871-1962, timmerman, waterschapsontvanger
     gemeenteraadslid, kervoogd te Gaast
Klaaske Algera, Wonseradeel 28.1.1874-1934
Epeus Algera, Wonseradeel 9.10.1876-1973, timmerman te Gaast, compagnon van Sijmon Bouwe
Bouwe Bauke Algera, Wonseradeel 10.8.1878-1928, huisschlder te Genum
Bauke Algera, Wonseradeel 12.4.1882-1954, kruidenier te Koudum

woonplaats en werkzaamheden:

documenten
foto van Jantje Epeus van Hylckama Vlieg op latere leeftijd