Sytse Bouwes Algera, Gaast 25.8.1833 - Gaast 6.4.1898     index

ouders
Bouwe Baukes Algera, 1791-1869
Baukjen Ages Agema, 1790-1860

gehuwd met
13.5.1865 Bolsward Jantjen Epeus van Hylckama Vlieg, 1838-1923

kinderen
Baukjen Algera, Wonseradeel 28.2.1867-1941
Feikjen Algera, Wonseradeel 17.7.1868-1954
* Aaltje Algera, 1870-1956
Sijmen Bouwe Algera, Wonseradeel 30.12.1871-1962, timmerman, waterschapsontvanger,
     gemeenteraadslid, kerkvoogd te Gaast
Klaaske (Klaske) Algera, Wonseradeel 28.1.1874-1934
Epeus Algera, Wonseradeel 9.10.1876-1973, timmerman te Gaast, compagnon van Sijmon Bouwe
Bouwe Bauke Algera, Wonseradeel 10.8.1878-1928, huisschilder te Genum
Bauke Algera, Wonseradeel 12.4.1882-1954, kruidenier te Koudum

woonplaats en werkzaamheden:
timmerman te Gaast
hij bouwde in 1875 de christelijke school in Gaast voor F 4400,-
De kerkvoogden wilden er niet op laten inschrijven - dat kostte maar
tijd en geld en Algera bouwde best...

documenten
De advertentie waarmee Bouwe Baukes Algera de "Affaire als Timmerman en Metselaar"
aan zijn zoon Sietse Bouwes Algera overdroegEn dit is Sietse Bouwes Algera


Van twee dochters zijn er fototjes (zo'n 1 bij 2 cm) met pronte hoeden
Aaltje Algera (1870-1956)


en Klaske Algera (1874-1934)
en nog een andere foto van Klaske

en een briefje van de hand van Klaske Algera