Bouwe Baukes Algera, Hidaard 8.12.1791 - Gaast 17.2.1869     index

ouders
Bauke Halbes Algera, 1766-1840
Antje Bouwes Bruinsma, 1765-1816

gehuwd met
30.7.1813 Tjerkwerd Baukjen Ages Agema, 1790-1860

kinderen
Jetske Bouwes Algera, Allingawier 29.09.1814 - Exmorra 26.10.1847
    geh. Sjoerd Tjeerd Willems Hengst
Antje Bouwes Algera, Wonseradeel 18.10.1817
Age Bouwes Algera, Wonseradeel 1.4.1820, timmerman
Bauke Bouwes Algera, Wonseradeel 18.10.1822-1828
Symon Bouwes Algera, Wonseradeel 19.5.1825 - Wons 28.12.1859, timmerman te Wons
Bauke Bouwes Algera, Wonseradeel 19.6.1828-1830
Bauke Bouwes Algera, Wonseradeel 20.10.1830 - Gaast 7.6.1860
* Sytze Bouwes Algera, 1833-1898

woonplaats en werkzaamheden:
timmerman, ontwerper en bouwer van boerderijen en watermolens te Gaast;
omdat hij het altijd druk had, reisde hij op een paard langs zijn werk

documenten
handtekening Bouwe Baukes Algera


De advertentie waarmee Bouwe Baukes Algera de "Affaire als Timmerman en Metselaar"
aan zijn zoon Sytze Bouwes Algera overdroeg: