Antje Bouwes Bruinsma, 1763 - Tjerkwerd 19.7.1816     index

ouders
Bouwe Tjeerds Bruinsma, ca 1733, w Tjerkwerd
Hinke Jacobs, ca 1738, w Tjerkwerd
geh. 19.8.1764 Tjerkwerd, Hinke is dienstbode van dominee Nieuwenhuis
Leo van Dijk schrijft (in 2006):
"Rond 1769 is Hinke met Bouwe verhuisd van Tsjerkwert naar Skuzum
en/of een plek onder Skuzum (Bonjeh˙zen), waar ze met Bouwe nog zeven
kinderen laat dopen tussen 1767 en 1781 (Skuzum = Idsegahuizum).
Bouwe had een oudere broer Tiete Tjeerds Bruinsma, die in
1748 samen met, o schoon toeval, een Hinke Jacobs een zoon Jacob laat
dopen te Eksmoarre-Allingawier. Echter ik heb geen huwelijk gevonden en de
andere kinderen uit deze relatie worden gedoopt als kind van Tjeerd en ng ng.
Dit gezin is van Eksmoarre naar Tsjerkwert gegaan, en het lijkt er
op dat deze Hinke Jacobs degene is die in 1769 hertrouwt met Eeltze Fokkes."

gehuwd met
Bauke Halbes Algera

kinderen
Geertje Baukes Algera, 1789
* Bouwe Baukes Algera, 1791-1869
Hinke Baukes Algera, 1795
Jiskien Baukes Algera, 1799
Halbe Baukes Algera, 1802, timmerman te Wons
Tjeerd Baukes Algera, 1805, timmerman

woonplaats en werkzaamheden:

documenten