Bauke Halbes Algera, Dronrijp, 7.4.1766 - Exmorra 10.4.1840     index

ouders
Halbe Sjoerds Algera, 1718-?
Geertje Jans, 1731-?

gehuwd met
Antje Bouwes Bruinsma 1765-1816

kinderen
Geertje Baukes Algera, 1789
* Bouwe Baukes Algera, 1791-1869
Hinke Baukes Algera, 1795
Jiskien Baukes Algera, 1799
Halbe Baukes Algera, 1802, timmerman te Wons
Tjeerd Baukes Algera, 1805, timmerman

woonplaats en werkzaamheden:
Hidaard; timmerman te Exmorra (1811)

documenten