Halbe Sjoerds Algera, doop 18.9.1718 -     index

ouders
Sjoerd Foekes Algera, 1675-1726
Jisk TJEPKES

gehuwd met
4.2.1748 Engelum Geertje Jans, 1731

kinderen
Jan Halbes ALGERA
Tjepke Halbes ALGERA
Baukjen Halbes ALGERA
Sjoerd Halbes ALGERA, 1765 - Wonseradeel 14.2.1841, schoolmeester en veldwachter
* Bauke Halbes Algera
Voeke Halbes ALGERA

woonplaats en werkzaamheden:
boer te Engelum, Schingen en Dronrijp

documenten