Sjoerd Foekes Algera, ca. 1675 - Wirdum voor 6.2.1726     index

ouders
Foecke Symens Algera, 1643-1690
Jetske SASKERS

gehuwd met
Jisk Tjepkes

kinderen
Foeke Sjoerds ALGERA
Jeltje Sjoerds ALGERA
Symen Sjoerds ALGERA, bontwinkelier
Tjepke Sjoerds ALGERA
Jetske Sjoerds ALGERA
Durk Sjoerds ALGERA, 1749 arbeider te Marssum, 1756 te Arum
Pieter Sjoerds ALGERA, boer te Zweins
Auke Sjoerds ALGERA, boer te Mantgum
* Halbe Sjoerds Algera, 1718-
Leendert Sjoerds ALGERA, schipper en koopman te Engelum
Sijke Sjoerds ALGERA

woonplaats en werkzaamheden:
vanaf 1716 boer te Wirdum

documenten
6.2.1726 inventarisatie en beschrijving van de nalatenschap:
vastigheden (huistauxatie), leevende have (19 koeien enz),
bedden en bedskleeren, linnen en wollen, koper mesck tin ijser en steenwerk,
houtwerk binnen de middelmuur, houtwerk buiten de middelmuur,
graanen en vette waaren, gerede penningen, ongemunt silver en goud,
brieven en instrumenten