Douwe Jorrits Jorritsma, Hichtum 19.4.1838 - Bolsward 24.9.1923     index

ouders
Jorrit Meintes Jorritsma, 1760-1839
Antje Sytses Rienstra, 1796-1871

gehuwd met
1.3.1860 Witmarsum Janke Eeltje Kooistra, 1840-1875

kinderen
Eeltje Douwes Jorritsma
    1895 geh Antje Wiersma, 10.7.1865, dochter van Sybe Klazes Wiersma (1832), zoon van Klaas Sybes Wiersma (1794-1871)
    kinderen: 1896 Henriette Aleida Eeltjes Jorritsma
    1900 Douwe Eeltjes Jorritsma
Antje Douwes Jorritsma, Hichtum 4-5-1863 Hichtum - Bolsward 31-3-1943
    geh Tiede Jans Vellinga Oosterend 24-3-1858 - Spannum 23-8-1898, boer, herbergier
    kinderen: Douwe Vellenga (1885 - 1887)
    Alofje (1888 - 1946)
       geh
       kinderen: Rigtje 1917
       Anne 1927
    Douwe Vellenga, 1896-1941)
       geh Sjoukje de Vries
       kinderen: Jacob Vellenga ..., wethouder Leeuwarden (1953-1965), kamerlid (1965-1979)
          geh
          kinderen: Douwe Vellenga, 1945
          ..
* Dieuwke Jorritsma, 1865-1893
Ytje
Jetske
Jorrit Douwes Jorritsma, 1875-1876

woonplaats en werkzaamheden:
veehouder

documenten
Douwe is geboren toen zijn vader 78 jaar oud was.
Douwe stond bekend als slangenmens: ondanks (of dankzij)
zijn lengte kon hij zijn benen in de nek leggen.
Hij stopte met zijn bedrijf in 1911.
Hij rentenierde in Bolsward aan de Snitserdyk waar hij een
huis liet bouwen, waar in de topgevel nog het jaartal 1911 staat.
De huizen staan een eind van de weg rechts, gezien vanuit Nijland Bolsward in.
Bij zijn overlijden liet hij het in die tijd grote bedrag van 67.350 gulden na.
De erfenis werd in vijf delen verdeeld over kinderen en/of kleinkinderen.
Van 1/3 deel van het kindsdeel kon bijvoorbeeld zijn kleinzoon Douwe Alles
Wiersma zich als zelfstandig boer vestigen in het Heidenskip.

Hieronder fragmenten van de verdelingslijst die door notaris K.M. de Haas
uit Sneek werd opgemaakt.

Het eerste fragment toont wat kleinzoon Douwe Alles Wiersma ontving.


Het tweede fragment laat wat bijzondere beleggingen van Douwe Jorritsma zien


Het betreft buitenlandse effecten die als gevolg van de eerste wereldoorlog
waardeloos geworden zijn. Gezien de oorspronkelijke waarde (links vermeld) en
de waarde op het moment van de verdeling van de nalatenschap, is hierop
groot verlies geleden.