Antje Sytses Rienstra, Piaam 16.11.1796 - Bolsward 31.5.1871     index

ouders
Sytze Rientses Rienstra, 1768-1842
Jantje Douwes Dijkstra, 1771-1860

gehuwd met
28.3.1818 Jorrit Meintes Jorritsma, 1760-1839
1840 Johan Hessels Heslinga, 1787-1861

kinderen
de negen kinderen van Jorrit en Antje:
Willem Jorrits Jorritsma, 1818-1879
Sijtze Jorrits Jorritsma, 1820-1854
Ruurd Jorrits Jorritsma, 1821-1896
Jantje Jorrits Jorritsma, 1823-
Wybren Jorrits Jorritsma, 1825-1892
Yettje Jorrits Jorritsma, 1827-1859
Sytske Jorrits Jorritsma, 1829-1848
Jetske Jorrits Jorritsma, 1832-
* Douwe Jorrits Jorritsma, 1838-1923

woonplaats en werkzaamheden:

documenten