Jorrit Meintes Jorritsma, Piaam 2.3.1760 - Hichtum 9.1.1839     index

ouders
Meinte Ruurds, overleden 15.4.1787
Pleuntje Jorrits Jorritsma, 1723-1787

gehuwd met
20.2.1785 gehuwd met weduwe Wiebrich Sjoukes Rusticus (1751-1816) met 4 kinderen,
waarmee hij nog 5 kinderen kreeg.
28.3.1818 Wonseradeel Antje Sytses Rienstra, 1796-1871

kinderen
de vijf kinderen van Jorrit en Wiebrich:
Pleuntje Jorrits
Meintje Jorrits
Romke Jorrits
Hotze Jorrits Jorritsma, Wolsum, 1791-1851
    Een achterkleinzoon van Hotze is de dichter Aurelius Hotze Theodorus (Rely) Jorritsma (1905-1952), de stichter van de Rely Jorritsma-prijs
Ruurdje Jorrits Jorritsma
de negen kinderen van Jorrit en Antje:
Willem Jorrits Jorritsma, 1818-1879
Sijtze Jorrits Jorritsma, 1820-1854
Ruurd Jorrits Jorritsma, 1821-1896
Jantje Jorrits Jorritsma, 1823-
Wybren Jorrits Jorritsma, 1825-1892
Yettje Jorrits Jorritsma, 1827-1859
Sytske Jorrits Jorritsma, 1829-1848
Jetske Jorrits Jorritsma, 1832-
* Douwe Jorrits Jorritsma, 1838-1923

woonplaats en werkzaamheden:
boer

documenten
Jorrit is gedoopt op 9.3.1760 in Westhem Wolsum.

Jorrit Meintes Jorritsma kreeg op 78-jarige leeftijd nog een zoon:
Douwe Jorrits Jorritsma.

Er bestaat ook nog een acte van plaatsvervanging, zodat zoon Hotze
niet in Franse dienst hoefde. Jorrit Meintes was dus niet onbemiddeld.

1812 Bolsward, notaris G.Sj.?Rolsma
Akte van plaatsvervanging
- Jorrit Meintes Jorritsma te Hichtum, vader van Hotze Jorrits Jorritsma
- Johannes Jans van Kerkhoven te Bolsward, plaatsvervanger

Hieronder de handtekening van Jorrit Meintes Jorritsma (met dank aan Douwe Vellenga, 1945):


Douwe Vellenga merkt nog op:
Ik ben eens gaan tellen en zag dat Jorrit Meintes Jorritsma 14 kinderen had en liefst 112 kleinkinderen, maar het kunnen ook meer zijn geweest. Ik hoop dat hij ze uit elkaar kon houden.