Klaas Sybes Wiersma, Hichtum 1.7.1794 - Hichtum 18.9.1871     index

ouders
Sybe Harmens Wiersma, 1750-1826
Trijntje Klazes, 1759-1835

gehuwd met
22.5.1819 Wonseradeel Janke Foekes Engga, 1800-1873

kinderen
Siebe Klazes Wiersma, 30.4.1820-
Foeke Klazes Wiersma, 27.5.1822-
Harmen Klazes Wiersma, 14.8.1826-23.3.1854
    24.5.1851 geh. Johanna Gosses Bootsma, 1831-8.2.1861
    kinderen: Janke Wiersma, 29.5.1853-
Marijke Klazes Wiersma, 16.8.1829 - Sneek 6.5.1910
    geh. 9.11.1865 Symon Gosses Bootsma,
    kinderen: Elisabeth Bootsma, 21.5.1858
       geh. Jacobus Brik, Pingjum 9.2.1864-17.4.1912, kleermaker te Oudega
       Jacobs Brik (1864) is zoon van Benjamin Brik (1839)
       de families Wiersma en Brik komen dus twee keer bij elkaar:
         Epke Klazes Wiesma (1837) vader van Alle Epkes Wiersma (1864)
         Alle Epkes Wiersma (1864) vader van Douwe Alles Wiersma (1892)
         Douwe Alles Wiersma (1892) vader van Siemen Wiersma (1917)
         Siemen Wiersma (1917) gehuwd met Aukje Brik (1919)
         Aukje Brik (1919) dochter van Otto Brik (1890)
         Otto Brik (1890) zoon van Jan Hendrik Brik (1863)
         Jan Hendrik Brik (1863) zoon van Benjamin Brik (1839)
    Klaas Bootsma, 2.11.1860-
    Gosse Bootsma, 18.10.1861-
    Gosse Bootsma, 25.8.1866-
    Foeke Bootsma, 29.2.1868-
Trijntje Klazes Wiersma, 20.2.1831-
Sybe Klazes Wiersma (Siebe), 3.5.1832-
    geh. 9.5.1863 Jitske Oepkes de Jager, 9.8.1840-
    kinderen: Klaas Wiersma, 22.1.1864- ,
    Antje Wiersma, geboren 10.7.1865- ,
       1886 geh Jelle Minnes Wiersma
       1895 geh Eeltje Douwes Jorritsma, oudste zoon van Douwe Jorrits Jorritsma (1838-1923)
       kinderen: 1896 Henriette Aleida Eeltjes Jorritsma
       1900 Douwe Eeltjes Jorritsma
    Oepke Wiersma, geboren 4.11.1867- ,
    Trijntje Wiersma, geboren 8.3.1869- ,
Catharinus Klazes Wiersma, 17.3.1834-
Trijntje Klazes Wiersma, 1836-11.3.1863
    geh. 23.5.1857 Symon Gosses Bootsma,
    kinderen: Elisabeth Symons Bootsma, 21.5.1858-31-8-1858
    Gosse Symons Bootsma, 18.10.1861-3.4.1862
    levenloos kind, 1.3.1863
* Epke Klazes Wiersma, 1837-1919
Rients Klazes Wiersma, 16.12.1838-
Hiltje Klazes Wiersma, 2.2.1840-

woonplaats en werkzaamheden:
boer te Hichtum

documenten
trouw-acte Klaas Sybes Wiersma en Janke Foekes Engga


letterdoek gemaakt door Trijntje Klazes 1773-1774