Epke Klazes Wiersma, Hichtum 22.4.1837 - Uitwellingerga 27.2.1919     index

ouders
Klaas Sybes Wiersma, 1794-1871
Janke Foekes Engga, 1800-1873

gehuwd met
9.5.1863 Witmarsum Jeltje Alles van 't Zet, 1842-1868
14.5.1870 Anna Rusticus, achterkleindochter van de eerste vrouw van Jorrit Meintes Jorritsma (1760-1839): Wybrich Sjoukes Rusticus

kinderen
* Alle Epkes Wiersma, 1864-1935
Klaas Wiersma, Bolsward 20.8.1866 - Amsterdam 9.5.1934
    25.4.1891 geh. Hennaarderadeel Janneke de Boer, Idzegahuizen 28.2.1869 - Hennaarderadeel 15.6.1892
    dochter van Gerben Tjittes de Boer en Trijntje van ´t Zet
    Jeltje Wiersma, Henaarderadeel 28.5.1892 -
    Jeltje werd opgevoed door haar grootouders
       geh. Koendert Bosma, Lemsterland 21.11.1900 -
       zoon van Harmen Bosma en Grietje Zijlstra
    geh. 5.9.1894 Sytske Baarda, Kubaard 5.6.1876 - Welsrijp 17.1.1946
       dochter van Cornelis Wypkes Baarda en Johanna Rinderts Boonstra
    Johanna Wiersma, Hennaarderadeel 27.3.1895-13.1.1963
    levenloos kind, 29.6.1896
    Anna Wiersma, Hennaarderadeel 27.5.1897-
    Epke Wiersma, Franekeradeel 7.2.1900-12.10.1944
       1928 geh. Anne Abma, -1935
       Klaas Wiersma, Burgward 12.11.1929
          4.4.1956 geh. Witmarsum Siemontje Aagje de Jong (Siemie), Arum 10.10.1934
          geëmigreerd naar Hallifax Canada in 1956
          Edward Wiersma, Edmonton, Alberta 15.1.1957
             31.8.1983 geh. Edm.AB June Ellen, Edm.AB 4.7.1961
             Marc Edward Clarence Wiersma, Edm.AB 14.12.1987
             Ryan Peter Wiersma, Edm.AB 17.1.1990
          Adrian Wiersma, Edm.AB 16.1.1958
             21.4.1983 geh. Edm.AB Jodi Dawn, Berreth 27.12.1959
             Jacqueline Dawn, Edm.AB 4.12.1982
             Miranda Rae Wiersma, Edm.AB 12.1.1984
             Kimberly Adrian Wiersma, Edm.AB 31.10.1988
          Fred Wiersma, Edm.AB 4.2.1959
             geh. Lee-Anne Jennifer Gagne Edm.AB 31.12.1989
             Nicole Lee-Anne Wiersma, Edm.AB 20.4.1998
          Sylvia Irene Wiersma, Edm.AB 8.3.1960
             24.10.1986 geh. Edm.AB Ciaran Donnacha O'Neill, London GB 29.5.1958
             Michael Denis O'Neill, Edm.AB 26.1.1991
             Stephanie Marie O'Neill, Edm.AB 31.12.1993
             Katrina Simone O'Neill, Edm.AB 30.12.1995
          Jack Wiersma, Edm.AB 28.9.1961
          Anne Elizabeth Wiersma, Edm.AB 28.9.1963
             geh. Douglas Wayne Olson, Lynn Lake, Manitoba 21.12.1961
             Derek Douglas Olson * April 1, 1981 * Edmonton, Alberta
             Craig Henry Olson * April 16, 1984 * Edmonton, Alberta
             Aaron Kyle Olson * January 14, 1988 * Edmonton, Alberta
             Melissa Leanne Olson * August 9, 1989 * Edmonton, Alberta
          John Wiersma, Edm.AB 15.5.1964
             17.6.1995 geh. Beaumont AB Linda Schmidt, Melville, Saskatchewan 19.3.1968
             Rubi Wiersma, Edm.AB 13.5.1996
             Zachary Wiersma, Edm.AB 23.2.1999
          Kevin Stanley Wiersma, Edm.AB 30.4.1975
          Rodney David Wiersma, Edm.AB 9.6.1976
       Liesbeth Wiersma, Burgward 26.8.1931
       Freek Wiersma, Drachten 17.4.1934
          20.9.1957 geh. Cornelia Hendrica de Groot, Amsterdam 19.5.36
          Yvonne Wiersma, Amsterdam, 20.2.58
          zoon
          Carolien Wiersma, Purmerend 28.12.67
       16.5.1937 geh. Sietske Faber, Wommels 28.12.1909
       Auke Wiersma, Amsterdam 29.4.1938
          27.2.1967 geh. Joke van Amerongen, Utrecht 7.10.1942
          Mirjam Johanna Wiersma, Woerden 6-10-1970
          Marko Epke Albert Wiersma, Gouda
             4.9.2002 geh. Susan Blesma 12-9-68
       Trijntje Wiersma, Amsterdam 26.5.1940
       Sietske Wiersma, Amsterdam 17.1.1942
          geh. Theodorus Gerardus Maria Windt, Amsterdam 11.01.1939
          Marjon Windt, Purmerend 11.9.1969
          Sebastiaan Windt, Purmerend 29.2.1972
          Saskia Windt, Purmerend 14.5.1975
    Cornelis Wiersma, 12.8.1911-
       geh. Pleun
       Plonie Wiersma
       Klaas Wiersma
       Eddie Wiersma
       Epke Wiersma
kinderen uit het tweede huwelijk met Anna Rusticus
Janke Epkes Wiersma, Bolsward 7.3.1871-
    25.4.1891 geh. Lieuwe Ymmes van der Valk, boer te Parrega
    kinderen: Anna van der Valk, geboren 6 juni 1891
    Yme van der Valk, 26 september 1893
    Meindert van der Valk, geboren 30 november 1895
    Epke van der Valk, geboren 9 februari 1898
    Idske van der Valk, geboren 8 mei 1899
    Epke van der Valk, geboren 27 januari 1901
    Janke van der Valk, geboren 26 december 1901
Meindert Wiersma, 7.1.1873-18.7.1879

woonplaats en werkzaamheden:
boer te Hichtum

documenten
Epke Klazes was boer te Hichtum.
Hij won prijzen met 't harddraven van paarden
o.a. een keer in Leeuwarden in 1888 een gouden oorijzer.
Ook won hij prijzen met veekeuringen.
Hij was één van de ondertekenaars van het volkspetitionement in 1878:
het verzoekschrift van Kuyper aan de koning om de onderwijswet, die
nadelig was voor het bijzonder onderwijs, niet te ratificeren.
Zo'n 300.000 ondertekenaars ondersteunden het volkspetitionement,

maar de koning ratificeerde toch. In 1917 werd het bijzonder onderwijs
gelijkgesteld met het openbaar onderwijs. Aan het begin van de 21e eeuw
staat deze gelijkstelling weer ter discussie, mee naar aanleiding van het
opkomen van "zwarte" scholen en scholen op (exclusief) islamitische grondslag.
Ook was Epke Klazes (volgens Janke) actief betrokken bij het stichten van een
Evangelisatie van Orthodox-Hervormden in Bolsward.
Hij woonde bij zijn dochter Janke in Uitwellingerga ten tijde van zijn overlijden.

Klaas Wiersma (1866) verhuisde in 1930 met zijn vrouw en jongste zoon naar Amsterdam.
Hieronder een kopie van hun gezinskaart uit die tijd zoals die op film bewaard is
gebleven. In 1939 waren namelijk films gemaakt van de gezinskaarten toen die
plaats maakten voor persoonskaarten. Dat was achteraf een geluk, want tijdens
WO II zijn in 1943 veel van de gezinskaarten op het Bevolkingsregister in Amsterdam
verloren gegaan bij de overval van de verzetsgroep van Gerrit Jan van der Veen.
Gezinskaart Klaas Wiersma (1866), Amsterdam