INDEX genealogie Grietinus Pieter Wieringa         bron-pagina genealogie Wiersma Brik Wieringa Broos

1650_1695_jacob_sybolts.htm      + 28 regel(s) tekst
1657_1720_geertruid_cornelis.htm      + 1 regel(s) tekst
1670_1707_meerten_lourens.htm
1674_1743_anje_jacobs.htm      + 7 regel(s) tekst
1703_1773_sybolt_meertens.htm      + 6 regel(s) tekst
1724_klaas_alberts_klunder.htm
1736_1810_jacob_sybolts.htm      + 3 regel(s) tekst
1743_1797_dirkje_wierts.htm
1743_1807_jan_hemes.htm      + 15 regel(s) tekst
1751_1810_geert_harms.htm
1760_1826_pieter_claassens_klunder.htm
1769_1829_grietje_pieters_hovingh.htm
1770_1817_harm_geerts_middel.htm
1775_1826_jacob_jakobs_sijbolts.htm      + 1 regel(s) tekst
1777_1856_roelfske_hindriks_cazemier.htm
1786_1858_antje_jacobs.htm
1787_1855_wiert_jans_wieringa.htm      + 51 regel(s) tekst
1790_1852_antje_hendriks_koning.htm
1791_1861_pieter_iwes_bodde.htm
1791_grietje_pieters_klunder.htm
1794_antoni_mensinga.htm
1797_1863_willem_jacobs_snip.htm
1803_1866_jan_geerts_werkema.htm      + 1 regel(s) tekst
1811_1894_grietje_harms_middel.htm
1813_1891_johanne_jakobs_sijbolts.htm
1813_1905_trijntje_hofman.htm
1817_1895_euwe_pieters_bodde.htm
1821_grietje_antonie_mensinga.htm
1826_1904_pieter_klaassens_wieringa.htm      + 2 regel(s) tekst
1849_jacob_snip.htm      + 8 regel(s) tekst
1850_1922_wiert_jans_wieringa.htm      + 11 regel(s) tekst
1853_1931_grietje_werkema.htm      + 3 regel(s) tekst
1854_klaaske_bodde.htm
1884_1942_jan_geert_wieringa.htm      + 16 regel(s) tekst
1885_1954_margaretha_snip.htm      + 4 regel(s) tekst
1923_1983_grietinus_pieter_wieringa.htm      + 15 regel(s) tekst

kwartierstaat genealogie Grietinus Pieter Wieringa

1858_1922_wiert_jans_wieringa.htm

Harm Franssen

1884_1942_jan_geert_wieringa.htm

1751_1810_geert_harms.htm

Eltje Geerts

Pieter Jans Hovingh

1803_1866_jan_geerts_werkema.htm

1769_1829_grietje_pieters_hovingh.htm

Menje Cornelis

1736_1810_jacob_sybolts.htm

1853_1931_grietje_werkema.htm

1775_1826_jacob_jakobs_sijbolts.htm

Barbara Eisses, 7.10.1736-23.11.1810

Jacob Gajes

1813_1891_johanne_jakobs_sijbolts.htm

1786_1858_antje_jacobs.htm

Jantje Ekkens

1923_1983_grietinus_pieter_wieringa.htm

Jan Willems Snip

1797_1863_willem_jacobs_snip.htm

Geertjen Geerts (Middel)


1849_jacob_snip.htm

1770_1817_harm_geerts_middel.htm


Hendrik Berends Cazemier

1811_1894_grietje_harms_middel.htm

1777_1856_roelfske_hindriks_cazemier.htm

Jantje Roelfs

Iwe Upkes (Euwe Uipkes) Bodde

1885_1954_margaretha_snip.htm

1791_1861_pieter_iwes_bodde.htm

Talje Pieters

Hindrik Hindriks Koning

1817_1895_euwe_pieters_bodde.htm

1790_1852_antje_hendriks_koning.htm

Trijntje Jans

1854_klaaske_bodde.htm

Folkert Cornelis Hofman

1813_1905_trijntje_hofman.htm

Klaaske Fridsers ? - Aduard 1818