Sybolt Meertens, 10.9.1703 - 1773     index

ouders
Meerten Lourens, 1670-1707
Anje Jacobs, ca.1674 - ca 1743

gehuwd met
19.4.1736 Anje Garmts van Breede, overleden in 1782

kinderen
* 1. Jacob Sybolts, 1736-1810
2. Garmt, 16 maart 1738
3. Grietje, 12 april 1739
4. Garmt, 6 november 1740
5. Garmt, 29 september 1745 - 3 januari 1808, landbouwer te Ranum op ItaliŽ.
6. Grietje, 20 mei 1747
7. Anje, 7 september 1749 - 30 januari 1826 te Rasquert.
8. Meerten, 6 mei 1752 - voor 1806. Landbouwer te Tinallinge.

woonplaats en werkzaamheden
landbouwer in Tinallinge

documenten
"Sijbolt Meertens en Anje Garmts van Breede woonden, evenals hun zoon Meerten
op de boerderij ten zuiden van Tinallinge, thans (1925) eigendom van de fam. Addinga.
In 1773 werd de eigendom van deze landerijen door de provincie verkocht;
82 en 1/2 jukken, 36 roeden behuisde landen, soo Sijbolt Meertens weduwe gebruikt, 's jaars 117 gl., 3 jaar restante huur. Koopprijs f. 6175."
(Uit: Ommelander geslachten)