Jacob Jakobs Sijbolts, Tinallinge 7.3.1775 - Tinallinge 23.9.1826     index

ouders
Jacob Sybolts, 1736 - 1810
Barbara Eisses, 7.10.1736-23.11.1810

gehuwd met
1. 1804 te Tinallinge met Trijntje Alderts
2. 1810 te Tinallinge met Antje Jacobs, 1786 - 1858

kinderen
1. en 2. zie onder.
3. Marten, 1812 - 1878
* 4. Johanna Jakobs (Jantje) Sijbolts, 1813 - 1891
5. Jacob, 1815 - 1831
6. Jan, 25 april 1818 - 4 juli 1818
7. Barbara, 1819 - 1831
8. Willem 1822 - 1825
9. Aafke, 1825 - 1894

woonplaats en werkzaamheden:
Tinallinge, landbouwer

documenten
Uit het huwelijk met Trijntje Alderts werden twee zonen geboren:
1. Aldert, 1805, hij overleed op 28 mei 1833 als schutter te Nijmegen,
en 2. Jacob in 1809; deze overleed op 17 februari 1831 als milicien te Maastricht.

Uit het 'Boerderijenboek van het Halfambt' bij boerderij 50, Roordaweg 1, Tinallinge.
(..) In 1815 verkoopt de weduwe Anje Sijbolts de behuizing met schuur en bijbehorend erf, voorts de beklemming van 6 jukken land en de beklemming van 5 jukken land aan haar neef Jacob Jacob Sijbolts en Antje Jacobs. (In de jaren erna wordt het land doorverkocht). De behuizing, met schuurtje en erf blijft hiera (1823) bewoond door Jacob Jacobs en zijn vrouw. (...)