Grietje Jetzes Reijenga, IJlst 15.11.1834 - Workum 19.2.1888     index

ouders
Jetze Sybrens Reijenga, 1808-1888
Aafke Jelles Wijma, 1811-1888

gehuwd met
19.5.1855 Workum Gooitzen van der Wal, 1833-1912

kinderen
Baukje van der Wal, Heeg 20.3.1856-11.6.1881, geh. Otto Sap, 1853-
Aafke van der Wal, IJlst 4.12.1857-21.2.1914. geh. Jacob Klazes van der Schaaf, 1856-1918
Corneliske van der Wal, IJlst 8.5.1859, geh. Jan IJven
Jetze van der Wal, IJlst 24.2.1861-29.1.1949, geh. Foekje de Vries, Arum 5.2.1865-1896, huis- en rijtug-schilder in Parrega
* Siemen van der Wal, 1863-1912
Aukje van der Wal, IJlst 28.11.1865-29.6.1890, geh. Eeuwe Lootsma, 1866
Dieuwke van der Wal, Workum 20.5.1869-28.5.1936, geh. Jan Nauta, 1871
Rindert van der Wal, Workum 19.6.1872-22.6.1872
Jelle Rindert van der Wal, Workum 18.9.1878-8.9.1955, schilder, geh. Klaske Visser, 17.6.1878
   emigreert in 1913 naar Canada (Edmonton (Alberta), Grand Rapids, Redlands)

woonplaats en werkzaamheden:

documenten