Jetze Sybrens Reijenga, Heeg 1.5.1808 - Heeg 8.2.1888     index

ouders
Sybren Jetzes Reijenga, 1778-1858
Grietje Harmens Siesling, 1777-1861

gehuwd met
Aafke Jelles Wijma, 1811-1888

kinderen
* Grietje Jetzes Reijenga, 1834-1888
Jelle Jetzes Reijenga, Wymbritseradeel 1.3.1837
Sybren Jetzes Reijenga, Wymbritseradeel 30.3.1839
Johannes Jetzes Reijenga, Wymbritseradeel 22.10.1834
Popkjen Jetzes Reijenga, Wymbritseradeel 21.2.1846
Rindert Jetzes Reijenga, Wymbritseradeel 7.11.1849
Antje Jetzes Reijenga, Wymbritseradeel 23.2.1852

woonplaats en werkzaamheden:
schipper, winkelier (?)

documenten