Sybren Jetzes Reijenga, 1778 - Heeg 10.11.1858     index

ouders
Jetze Wybis Reijenga, ca 1741, w Sneek
Popkien Johannes Zeilstra, ca 1742, w Sneek
geh. 17.3.1771 Sneek
kinderen: Wybe Jetzes Reijenga, ca 1771, geh. Romkje Tjerks Joustra
Johannes Jetzes Reijenga, ca 1771, geh. Hendrikje Jans Cuperus

gehuwd met
15.4.1805 Grietje Harmens Siesling, 1777-1861

kinderen
Harm Sybrens Reijenga, Heeg 1807 - 21.1.1851
Jetze Sybrens Reijenga, 1808-1888
Lipkjen Sybrens Reijenga, Heeg 26.5.1811 (jong overleden)
Poppe Sybrens Reijenga, Heeg 7.6.1814
Lipke Sybrens Reijenga, Heeg 13.1817 - 13.4.1877
Lipkjen Sybrens Reijenga, Heeg 2.4.1820

woonplaats en werkzaamheden
Heeg

documenten