Ayzo Lycklama Nijeholt, Jorwerd 3.7.1745 - Bolsward 21.9.1824     index

ouders
Augustinus Lycklama Nijeholt, 1715-1766
Elizabeth Hendriks Hemstra, Baard 22.4.1715 - Jorwerd 9.9.1772

gehuwd met
Easterlittens 18.4.1779 Mintje Abeles Wiarda, Easterlittens 11.7.1759 - Bolsward 30.1.1812
dochter van Abel Willems Wiarda en Antje Sjoerds Hoitinga

kinderen
Antje Hoitinga Lycklama Nijeholt, Arum 7.5.1782 - Bolsward 11.8.1804
    geh. Bolsward 24.6.1804 Gosling Sybes Braaksma
N. Lycklama Nijeholt, alias: N. - Arum 6-9.11.1783
Elisabeth Wiarda Lycklama Nijeholt - Arum 13.1.1785 - Harns 4.9.1829
    geh. Bolsward 29.5.1808 Gosling Sybes Braaksma
    geh. Bolsward 3.8.1817 Johannes Watzes Ruitinga, apotheker
Sjoerdtje Hoitinga Lycklama Nijeholt, Arum 24.6.1786 - Amsterdam 28.3.1867
    geh. Bolsward 31.5.1807 Leonardus Popta (Leo/Leendert), medicine doctor
    geh. Harlingen 16.5.1811 Tiete (Jacobs) Wassenaar, Harlingen 23.10.1783 - Harlingen 16.03.1857
       bouwboer, maire van Almenum (1812-1816)
       zoon van Jacob Cornelis Wassenaar en Swaantje Tietes Bouwsma
    kinderen van Sjoerdtje en Tiete:
    1 Mintje Wiarda Wassenaar, geboren op 01-03-1812 in Midlum
    2 Jacob Andringa Wassenaar, geboren op 03-04-1813 in Midlum
    Jacob Andringa is overleden op 17-04-1854 in Batavia, 41 jaar oud
    3 Zwaantje Bouwsma Wassenaar, geboren op 18-12-1814 in Midlum
    4 Leendert Popta Wassenaar, geboren op 09-04-1816 in Barradeel
    Leendert Popta is overleden op 01-02-1817 in Midlum, 9 maanden oud
    5 Johanna Bouwsma Wassenaar, geboren op 25-03-1818 in Midlum
    Johanna Bouwsma is overleden op 08-08-1856 in Harlingen, 38 jaar oud
    6 Leendert Popta Wassenaar, geboren op 14-09-1820 in Midlum
    7 Ayso Lijcklama Wassenaar, geboren op 23-12-1822 in Midlum
    8 Hijlkje Bouwsma Wassenaar, geboren op 21-02-1826 in Midlum
    9 Augustinus Lijcklama Wassenaar, geboren op 08-12-1828 in Midlum
Johanna Lycklama Nijeholt, Arum 6.9.1787 Dordrecht 21.10.1817
    geh. ds Samuel Verwey, dominee Arum, Bolsward, Dordrecht
* Abel Wiarda Lycklama Nijeholt, 1791-1838
Augustinus Lycklama Nijeholt, Bolsward 6.5.1797 - Bolsward 21.10.1799

woonplaats en werkzaamheden:
1782 ontvanger van Jorwerd en Bozum

documenten

bron familie Wassenaar:
W. Tsj. Vleer, De Friese Wassenaars (1963)