Augustinus Lyclama Nijeholt, Leeuwarden 3.3.1715 - Jorwerd 6.6.1766     index

ouders
Pierius Lycklama Nijeholt, 1681-1720
Catharina Jansonius, Jorwerd 4.1.1691 - Leeuwarden 22.10.1720

gehuwd met
Jorwerd 15.11.1739 Elizabeth Hendriks He(e)mstra, Baard 22.4.1715 - Jorwerd 9.9.1772
dochter van Hendrik Pieters Hemstra en Frouck Harmens (zerk in kerk Jorwerd)

kinderen
Pierius Lycklama Nijeholt, alias: Pierius, Jorwerd 9.1.1740 - Workum 22.9.1780
    ontvanger van 'convoyen en licenten' in Workum
    geh. Jorwerd 21.9.1766 Sjuwke Sjoerds, 22.9.1737-10.1.1790
    dochter van Sjoerd Meintes en Geertje Wiltjes Pierius
    kinderen:
    Augustinus Lycklama Nijeholt, Workum 25.8.1767 - Arum 11.11.1832
       geh. Arum 2.5.1790 Trijntje Douwes Feykema, 23.7.1769-3.12.1799
       dochter van Douwe Yps en Neeltje Jans de Haan
       kinderen:
       Pierius Lycklama Nijeholt, Arum 13.12.1791-14.5.1857
       Sjieuke Lycklama Nijeholt, Arum 11.9.1794-26.6.1860
                  Matthijs Lycklama Nijeholt, Workum 18.12.1768-21.9.1779
    Sjoerd Lycklama Nijeholt, Workum 21.12.1769-14.1.1771
    Sjoerd Lycklama Nijeholt, Workum 2.7.1772-24.5.1787
    Johannes Lycklama Nijeholt, Workum 13.1.1773-15.9.1780
    Ayzo Lycklama Nijeholt, Workum 8.10.1774-
    Karel Lycklama Nijeholt, Workum 15.3.1776-4.2.1777
Matthias Lycklama Nijeholt, Jorwerd 11.1.1742 - Livorno 12.4.1761 (op een oorlogsschip in de buurt van Livorno)
Ayzo Lycklama Nijeholt, Jorwerd 22.12.1743 - Jorwerd 15.3.1744
* Ayzo Lycklama Nijeholt, 1745-1824
Johannes Lycklama Nijeholt, Jorwerd 8.10.1747 - Jorwerd 28.6.1751
Catharina Lycklama Nijeholt, 13.6.1753 - 13.7.1813
    geh. Lamoraal Albertus Aemilius Sluyterman, 1757-1838
Johannes Lycklama Nijeholt, Jorwerd 13.6.1753 - Jorwerd 5.7.1772
    studeert in Franeker

woonplaats en werkzaamheden:
gecommiteerde in de Landdag van Friesland
ontvanger-generaal van Baarderadeel en Bozum
lid van de Staten van Friesland

documenten
overlijdensbericht Augustinus Lycklama Nijeholt, 1766