dr. Pierius Lycklama Nijeholt, Beetsterzwaag 5.6.1681 - Beetsterzwaag 14.9.1720     index

ouders
Augustinus Lycklama Nijeholt, 1642-1715
Hillegonda Hemminga, 1655-1730

gehuwd met
Jorwert 1714 Catharina Jansonius, Jorwert 4.1.1691 - Leeuwarden 22.10.1720
dochter van Matthias Jansonius (secretaris) en Aaltie Bruinsma

kinderen
* Augustinus Lycklama Nijeholt, 1715-1766
Aletta Catharina Lycklama a Nijeholt, Leeuwarden 7.11.1717 - Herenveen ?.1789
    geh. Jorwert 11.12.1734 Daniel de Block van Scheltinga, Herenveen 22.3.1704-8.10.1781
    zoon van Martinus van Scheltinga (grietman van Schoterland) en Amelia van Coehoorn
    secretaris van Schoterland
    burgemeester van IJlst
    gecommiteerde van de Rekenkamer

woonplaats en werkzaamheden:
1706 secretaris van Opsterland en Oostdongeradeel
1711 Raadsheer in het hof van Friesland

documenten