Hillegonda Hemminga, Beetsterzwaag ?.1655 - Olterterp 14.8.1730     index

ouders
Ayso Johannes Hemminga, 23.5.1632 - Beetsterzwaag 18.3.1690
Rintske Boeles Boelens ?.1628 - Beetsterzwaag 3.12.1672
kind van Boele Broers Boelens en Hiltje Klases
Boele Boelens was bijzitter in Opsterland, schriever van een compagnie Infanterie,
dorpsrechter en kerkvoogd van Olterterp

gehuwd met
Augustinus Lycklama a Nijeholt (Aucke), ?.1642 - Olterterp 22.2.1715

kinderen
* Pierius Lycklama a Nijeholt, 1681-1720
Rinske Lycklama a Nijeholt, Beetsterzwaag 3.6.1683 - Beetsterzwaag 15.10.1756
Teetske Lycklama a Nijeholt, Beetsterzwaag 30.5.1686 - ?
Ayzo Lycklama a Nijeholt, Beetsterzwaag 15.3.1691 - Olterterp ?.1723

woonplaats en werkzaamheden

documenten
Augustinus en Hildegonda zijn de stamouders van de niet in
de adelstand verheven tak Lycklama a Nijeholt van Wonseradeel.