Ayso Johannes (van?) Hemminga, 23.5.1632 - Beetsterzwaag 18.3.1690     index

ouders
Johannes Martinus (Martens?) (van?) Hemminga (1597-1646) en Taetske Sierks Sickma (1598-1672)
Johannes was opperrechter in Opsterland

gehuwd met
Rintske Boeles Boelens ?.1628 - Beetsterzwaag 3.12.1672
kind van Boele Broers Boelens en Hiltje Klases
Boele Boelens was bijzitter in Opsterland, schriever van een compagnie Infanterie,
dorpsrechter en kerkvoogd van Olterterp

kinderen
* Hillegonda Aises (van?) Hemminga, Beetsterzwaag ?.1655 - Olterterp 14.8.1730
Ypkje Aises (van?) Hemminga, Beetsterzwaag 22.2.1662 - Beetsterzwaag 4.6.1739
    geh 1686 Johannes Sierxma, 1694 Boele Broers Boelens

woonplaats en werkzaamheden
Ayso was bijzitter van Opsterland, gecommitteerde ten landsdage; gedeputeerde staat en rechter
documenten
Toen vader Johannes Hemminga in de eerste helft van de zeventiende eeuw
van Kortehemmen naar Beetsterzwaag verhuisde, heeft hij een huis aan de
Hoofdstraat 46 in Beetsterzwaag laten bouwen
(Terluin, Jelle, Beetsterzwaag, Beets en Olterterp in historisch perspectief, 2018, p.120).
Ook Ayso Hemminga en Rintske hebben er met hun kinderen Hillegonda en Ypkje gewoond.
Het huis is later bekend geworden als het Eysingahuis.
Voor meer informatie over het Eysingahuis en de bewoners ervan, zie:
Eysingahuis wiki
Eysingahuis website
en een leuke docu over een wel heel bijzondere bewoner ervan:
Tinco Martinus Lycklama a Nijeholt (1837-1900)

Met dank aan Eddy en Irene van Essen-Smilde (sinds 2020 de bewoners van het Eysingahuis)
voor informatie over de link van hun huis met ons voorgeslacht.
Zo zijn we warempel ook nog een beetje (aangebouwde) familie...