Idske van Andringa, Sloten 16.2.1643 - Tjerkgaast 13.8.1701     index

ouders
Tinco van Andringa, 1606-1673
Dettie Jenckema, bij huwelijk afkomstig uit Sneek

gehuwd met
Janus Pieters van Hylckama, 1628-1681

kinderen
* Epeus Janus van Hylckama, 1665-1733
Dettie van Hylckama, 1666-1733, rentmeesters Sloten
Petrus (Pieter) van Hylckama, 1669-17.6.1707, predikant te Langezwaag
begraven voor de preekstoel in de kerk van Langezwaag
Tinco van Hylckama, 1671-1671
Tinco van Andringa van Hylckama, 26.1.1673-1711,
Kapitein in het leger van de prins van Oranje in de Spaanse
successie-oorlog 1707-1709 en 1710. Ongehuwd overleden,
overleden 24-9-1711, begraven te Tjerkgaast 1-10-1711.

woonplaats en werkzaamheden:
Ontvangeres en rentmeesteres van Slooten.
Vermoedelijk na de dood van haar echtgenoot (1681) daartoe benoemd.

documenten