Janus Pieters van Hylckama, Joure 1628 - Tjerkgaast 30.12.1681     index

ouders
Pieter Jelles van Hylckama 1592-
Detje Jaans Oosterzee, vader: Janus Oosterzee

gehuwd met
Idske van Andringa, 1643-1701

kinderen
* Epeus Janus van Hylckama, 1665-1733
Dettie van Hylckama, 1666-1733, rentmeesteres te Sloten
Petrus (Pieter) van Hylckama, 1669-17.6.1707, predikant te Langezwaag
   begraven voor de preekstoel in de kerk van Langezwaag
Tinco van Hylckama, 1671-1671
Tinco van Andringa van Hylckama, 26.1.1673-1711,
   Kapitein in het leger van de prins van Oranje in de Spaanse
   successie-oorlog 1707-1709 en 1710. Ongehuwd overleden,
   overleden 24-9-1711, begraven te Tjerkgaast 1-10-1711.

woonplaats en werkzaamheden:
Sloten, secretaris (rechtskundige) en rentmeester 1663-1681
mede secretaris van de contributie der 7 grieternijen
Waarschijnlijk na de dood van Janus werd Idske benoemd tot
'Ontvangeres en rentmeesteres van Slooten'

documenten
Wapens van de familie van Hylckama.

Dit bovenstaande wapen is het oudste bekende wapen Hylckama,
volgens een wasafdruk uit 1601, gevonden door den Rijksarchivaris
van Friesland dr. A. L. Haema van Voss.
Zie stamvader Jelle Broers, secretaris van Haskerland.


"luctatione ad gloriam"
"door worsteling naar roem"
verantwoording:
luctatio, luctationis: f 1 het worstelen; 2 worsteling; 3 strijd; 4 inspanning
(de luctatione: over worstelen -> titel van boek over de sport worstelen)
ad: naar
gloria, gloriae: f 1 roem; 2 sieraad; 3 roemrijke daden; 4 eerzucht; 5 grootspraak


Dit wapen is in geschreven in het register van familiewapens
van het Centraal Bureau voor Genealogie als het wapen van het geslacht:
VAN HYLCKAMA VLIEG
Wapenregistratienummer:535
Het wapen:
Gedeeld: I in goud een blauw anker,waarvan het boveneinde de vorm heeft
van een herkruist kruis;II in rood een staande zwaan met een kroontje om de hals
en in de snavel een eiketak waaraan drie eikels, alles van zilver.
Helmteken: een eiketak met drie blaadjes en twee eikels waaraan een schildje volgens I
Dekkleden: rood,gevoerd van zilver.

Hieronder Familiewapens voorafgaande aan van Hylckama Vlieg:
De grafzerk van Cornelis Franciscus Frisius van Hylckama op het kerkhof in Sondel.
Cornelis Franciscus Frisius van Hylckama * 31.01.1793, Sondel - + 23.11.1865 Sondel,
was Garde d' Honneur (1813). " Verplicht in het leger van Napoleon" Cornelis was de
laatste bewoner van slot Beuckenswijk, het werd in 1885 afgebroken, 20 jaar na zijn dood.
Op het kerkhof in Oldeberkoop ligt zijn broer Tinco Andringa onder een identieke zerk.
Cornelis Franciscus Frisius van Hylckama (zoon van Johan Petrus van Hylckama,
raad van de prefecture, en Titia van Nauta), was een loteling van de lichting
1812 kanton Leeuwarden. Hij vond voor 2000 gulden een plaatsvervanger
in de dagloner Bernardus Nicolaas Colé.
In 1813 werd hij ingedeeld bij het 3e Regiment Gardes d' Honneur
(Napoleon's gijzelaars), 1e commandant van het eerste detachement;
(zie meer over de lotgevallen van Hylckama bij Eekhoff)
in 1863 was hij gepensioneerd majoor van het regiment jagers.
bron 1813: Eekhoff, W. Friesland 1813, Leeuwarden 1863 bldz.123-126 (met dank aan Jan A. Paasman voor toezending)
bron wapens: Rinkjes thússide