Pieter Jelles van Hylckama, ca. december 1592 - in/na 1666     index

ouders
Jelle Broers van Hylckama


gehuwd met
1622 Dedtje Jaens Oosterzee, bij huwelijk afkomstig uit Oosterzee ? - 1641
Pieter Jelles is bij het huwelijk afkomstig uit Joure

kinderen
Johannes Oosterzee van Hylckama
Petrus van Hylckama. Secretaris van Haskerland 1666-1671
* Janus Pieters van Hylckama, 1628-1681

woonplaats en werkzaamheden:
Secretaris van Haskerland 1622-1666

documenten