Jelle Broers van Hylckama, ?1550 - ?1618     index

ouders (vaders voor zover bekend):
Broer Jelles Hylckama geb. ca. 1525, grietman van Schoterland, overl. na 1572
Jelle Broers Hylckama geb. ca. 1500, grietman van Haskerland 1539-1551
Broer Hylckes, geb. ca. 1475
Hylke Boers geb. ca. 1440

gehuwd met


kinderen
* Pieter Jelles van Hylckama 1592-

woonplaats en werkzaamheden:
Wegens weigering van schuld aan de koning van Spanje gecasseerd.
Na de omwenteling van 1582 weer aangesteld tot secretaris van de grieternij
(ARCH 329-03 inv. nr. 194)

documenten
Wapens van de familie van Hylckama.

Dit bovenstaande wapen is het oudste bekende wapen Hylckama,
volgens een wasafdruk uit 1601, gevonden door den Rijksarchivaris
van Friesland dr. A. L. Haema van Voss.
Zie stamvader Jelle Broers, secretaris van Haskerland.


"luctatione ad gloriam"
"door worsteling naar roem"
verantwoording:
luctatio, luctationis: f 1 het worstelen; 2 worsteling; 3 strijd; 4 inspanning
(de luctatione: over worstelen -> titel van boek over de sport worstelen)
ad: naar
gloria, gloriae: f 1 roem; 2 sieraad; 3 roemrijke daden; 4 eerzucht; 5 grootspraak


Dit wapen is in geschreven in het register van familiewapens
van het Centraal Bureau voor Genealogie als het wapen van het geslacht:
VAN HYLCKAMA VLIEG
Wapenregistratienummer:535
Het wapen:
Gedeeld: I in goud een blauw anker,waarvan het boveneinde de vorm heeft
van een herkruist kruis;II in rood een staande zwaan met een kroontje om de hals
en in de snavel een eiketak waaraan drie eikels, alles van zilver.
Helmteken: een eiketak met drie blaadjes en twee eikels waaraan een schildje volgens I
Dekkleden: rood,gevoerd van zilver.

Hieronder Familiewapens voorafgaande aan die van Hylckama Vlieg:
De grafzerk van Cornelis Franciscus Frisius van Hylckama op het kerkhof in Sondel.
Cornelis Franciscus Frisius van Hylckama * 31.01.1793, Sondel - + 23.11.1865 Sondel,
was Garde d' Honneur (1813). " Verplicht in het leger van Napoleon" Cornelis was de
laatste bewoner van slot Beuckenswijk, het werd in 1885 afgebroken, 20 jaar na zijn dood.
Op het kerkhof in Oldeberkoop ligt zijn broer Tinco Andringa onder een identieke zerk.
Cornelis Franciscus Frisius van Hylckama (zoon van Johan Petrus van Hylckama,
raad van de prefecture, en Titia van Nauta), was een loteling van de lichting
1812 kanton Leeuwarden. Hij vond voor 2000 gulden een plaatsvervanger
in de dagloner Bernardus Nicolaas Colé.
In 1813 werd hij ingedeeld bij het 3e Regiment Gardes d' Honneur
(Napoleon's gijzelaars), 1e commandant van het eerste detachement;
(zie meer over de lotgevallen van Hylckama bij Eekhoff)
in 1863 was hij gepensioneerd majoor van het regiment jagers.

bron voor 1628: Kwartierstaat Rienk Harkema
bron 1813: Eekhoff, W. Friesland 1813, Leeuwarden 1863 bldz.123-126 (met dank aan Jan A. Paasman voor toezending)
bron wapens: Rinkjes thússide