Tinco van Andringa, ca. 1606 - Sloten 28.4.1673     index

oudersgehuwd met
1641 Dettie Jenckema, bij huwelijk afkomstig uit Sneek

kinderen
Thalka van Andringa, Sloten 1.7.1638
* Idske van Andringa, Sloten 16.2.1643 - 13.8.1701
Syts van Andringa, Sloten 1.12.1644
Tinco van Andringa, Sloten 24.10.1647

woonplaats en werkzaamheden:
Burgermeester en rentmeester van Slooten, Dycxsecretaris van de Ee

documenten