Lickele Pier Lycklama Nijeholt, ?1565 - Makkinga 19.9.1619     index

ouders
Pier Lyckles Lycklama Nijeholt 1523-1610
Grietie ter Wisscha, ? - 10.3.1605

gehuwd met
Sipkje Sjoerds Jelckema, ? - Makkinga 30.9.1655

kinderen
Eydtzo Lyckles Lycklama Nijeholt, ?.1600 - ?.1643
    bijzitter van Weststellingwerf
    geh. Tjepke Annedr
    kinderen:
    Lyckle
    Wobbechien, geh. Rencke Claessen
    Swaentien, geh. Francke Franckes
Suffridus Lycklama Nijeholt, alias: Suffridus, ?.1600 - 12.4.1645
    1620-1639 secretaris Ooststellingwerf
    1639-1645 grietman Ooststellingwerf
    1639-1641 id van de Gedeputeerde Staten
    geh. Jelcke van Terwisga, 1616-16.6.1690
    kind: Eysse van Lylckama, overleden voor 1678
    Jelcke en haar drie zusters bezitten in 1640 alleen al
    in Ooststellingwerf 32 boerderijen
Augustinus Lycklama Nijeholt, alias: Augustinus, ?.1603, Makkingea 1.8.1670
    1643 secretaris Ooststellingwerf
    1647-1661 grietman Ooststellingwerf
    geh. Sytske Jacobs van Beyma
* Pier Lycklama Nijeholt, 1611-1679
Griettien Lycklama Nijeholt
    geh. Gerryt Willems, schrijver van ritmeester Schwarzenberg
Rinsien Lycklama Nijeholt
    geh. Tarquinius Ulrici Swaga
    dorpsrechter in Boornzwaag
    1624 bijzitter Doanjewerstal
    kinderen:
    Garhardus
    Eduardus

woonplaats en werkzaamheden:
Secretaris van Ooststellingwerf (1617), bijzitter van Weststellingwerf

documenten