Pier Lycklama Nijeholt, 1.1.1611 - Makkinga 10.8.1679     index

ouders
Lickele Pier Lycklama Nijeholt, ?1565-1619
Sipcke Sjoerts Jelckema, ? - Makkinga 30.9.1655

gehuwd met
7.4.1635 Grietje Auckes van Blesdijke, ? - Makkinga 12.1.1647
dochter van Aucke Jurriens en Jantien Harmens

kinderen
Lubbert Lylckama Nijeholt, 1639 - Makkinga 28.8.1697
    eerst bijzitter, later secretaris van Ooststellingwerf
    1661 grietman van Ooststellingwerf
    1668 gedeputeerde van de Staten van Friesland
    1690 lid van de Admiraliteit van Amsterdam
    stamvader van de tak die bij KB 1817 door koning Willem I
    in de adelstand werd verheven
    geh. Herenveen 13.11.1664 Romckjen van Scheltinga (Romelia), 1647-1670
    geh. Bolsward 1675 Antje van Andringa, 1640-1718
* Augustinus Lycklama Nijeholt, 1642-1715
Laelius Piers Lycklama Nijeholt, alias: Laelius, ?.1654 - Makkinga 30.4.1697
    mederechter in Ooststellingwerf
    geh. Antje Abeles Franckena, 1632-23.8.1721
    dochter van ds. Abelus Bartholdi Franckena en Lummeken Anes
Suffridus Lycklama Nijeholt, 1.1.1649 - 18.10.1676
    gedeputeerde en monstercommissaris
    secretaris van Ooststellingwerf
    grietman van Ooststellingwerf
Jantje Lycklama Nijeholt
Margrieth Lycklama Nijeholt

woonplaats en werkzaamheden:
1640-1666 dorpsrechter te Makkinga
bijzitter in Ooststellingwerf

documenten