Pier Lyckles Lycklama Nijeholt, Nijeholtpade 1523? - 19.12.1610     index

ouders
Lyckele Ebelens Lycklama Nijeholt, 1485-1538
Johanna N.

gehuwd met
Grietie ter Wisscha, ? - 10.3.1605
dochter van Eyse Jan Willems (Appelscha) en NN

kinderen
* Lickele Pier Lycklama Nijeholt, ?1565-1619
Jan Piers Lycklama Nijeholt, ? - Nijeholtpade 3.3.1642
    bijzitter Weststellingwerf
    geh. Rinck van Sockema ?-1640
    kinderen:
    Tarquinus Lycklama, 1616 student letteren te Franeker
    Aeltie van Lycklama
    Grietien Jans Lycklama
    Lyouts Jans Lycklama (Lucia)
    Hylck Jans van Lycklama
    Eise Lycklama
    Anke Lycklama
Lubbert Piers Lycklama Nijeholt, ? - 1.2.1627
    bijzitter Weststellingwerf
    geh. Ancke Jenne Jenckemadr, ?-9.2.1619
    kind:
    Dettie Lycklama, 14.7.1615-16.3.1686
       geh. Regnerus van Andringa (Rinsso), 1612?-10.5.1671
       1640-1670 grietman van Utingeradeel
       gedeputeerde, lid van de Rekenkamer
       zoon van Tinco van Andringa en Sytske Bennedr Sjo(e)rda

woonplaats en werkzaamheden:
Herenboer, onder meer in Nijeholtpade

documenten
Meerdere land-aankopen en land-verkopen zijn gedocumenteerd,
met name in de periode van 1595 tot 1607.
Ook komen we Pier regelmatig tegen in koopacten van anderen
als aangrenzende grondbezitter.
In 1600 is Pier Lyckles n van de gevolmachtigden van Weststellingwerf
bij de verkiezingen mr. Meyne Lycklema Nijeholt als vertegenwoordiger
van de grietenij.

bronnen:
- Paasman, J.A., Lycklama Nijeholt, tke Wnseradiel, Genealogysk Jierboekje 1998, 41-96
- Stamboom Lycklama Nijeholt