Sytske Jans Faber, Bolsward 16.1.1754 - Harlingen 31.10.1823     index

ouders
Jan Everts Faber 1731-1798?
Vroukje Roulofs

gehuwd met
Bolsward 31.10.1775 Douwe Lieuwes Faber, 1751_1779

kinderen
Lieuwe, gedoopt Bolsward 17 februari 1776
Jan Douwes Faber, 1777-1854

woonplaats en werkzaamheden

documenten
Sytske Faber woont na haar huwelijk eerst in het Dijkkwartier in Bolsward.
In 1777 wordt Douwe smid in Arum, waar hij overlijdt aan dysenterie.
Sytske Faber keert terug naar Bolsward en hertrouwt met de koperslager Poulus Wellinga.
Deze neemt de smederij van een oom over (1784), welk bedrijf bij hun vertrek
naar Harlingen door zijn stiefzoon Jan Douwes Faber wordt voortgezet.