Jan Everts Faber, gedoopt Koudum 29.7.1731 - 1796/1800?     index

ouders
Evert Yppes, overleden omstreeks 1762
Sytske Jans, overleden voor 1741

gehuwd met
Bolsward 14.5.1752 Vroukje Roelofs

kinderen
Sytske Jans Faber, 1754-1823
Ybeltje, gedoopt Bolsward 24.4.1763

woonplaats en werkzaamheden
smid te Koudum

documenten
Jan Everts Faber was in 1739 beneficiant van het Houckema-leen,
waarvan hij geen gebruik maakte.
In 1747 kwam hij met zijn vader en stiefmoeder in Bolsward wonen.
Na zijn vaders dood in 1762 nam hij diens smederij in de Sint-Jansstraat over.
In 1769 werd hij diaken en later trad hij op als boekhouder van de diaconie.
Op 17 juni 1791 trad hij met drie anderen op als getuige tegen de
president-burgemeester, Dirk Eerdmans, die van patriottistische sympathieŽn
werd verdacht. Onder de Bataafse republiek werd Jan Everts Faber beschuldigd
van heling van ijzerwaren en kreeg hij huisarrest.

Evert Yppes, smid woonde aanvankelijk in Koudum, Konijnenbuurt
en na 1741 in Bolsward, overleden omstreeks 1762
Huwde 1) onbekend, 3) Grietje Klazes Huwde 2) Sytske Jans, overleden voor 1741
dochter van:
Jan Sipkes, geboren Bolsward, begraven Bolsward 5.12.1722
Deze huwde Bolsward 1.1.1688
Ybeltje Doekes, gedoopt Bolsward 10.4.1664, begraven Bolsward 18.12.1724
Ybeltje Doekes is een dochter van:
Doecke Andrys, van Leeuwarden, gardenier te Bolsward
en Sytske Franses te Bolsward