Douwe Lieuwes Faber, Bolsward 3.1.1751 - Arum 21.10.1779     index

ouders
Lieuwe Douwes Faber, 1723-1782
Trijntje Obes Posthumus, 1729-1751

gehuwd met
Bolsward 31.10.1775 Sytske Jans Faber 1754-1823

kinderen
Lieuwe, gedoopt Bolsward 17 februari 1776
Jan Douwes Faber, 1777-1854

woonplaats en werkzaamheden
grofsmid

documenten
Douwe Faber woont na zijn huwelijk eerst in het Dijkkwartier in Bolsward.
In 1777 wordt hij smid in Arum, waar hij overlijdt aan dysenterie.
Sytske Faber keert terug naar Bolsward en hertrouwt met de koperslager Poulus Wellinga.
Deze neemt de smederij van een oom over (1784), welk bedrijf bij hun vertrek
naar Harlingen door zijn stiefzoon Jan Douwes Faber wordt voortgezet.