Lieuwe Douwes Faber, Bolsward 20.2.1723 - Bolsward 13.10.1782     index

ouders
Douwe Hanzes Faber, woonde 1717 in Pingjum, begraven Bolsward 26.8.1757
Janke Lieuwes, begraven Bolsward 23.11.1724

gehuwd met
Bolsward 15.3.1750 Trijntje Obes Posthumus, 1729-1751
hertrouwt Bolsward 25.5.1755 Sytske Jacobs ? - Bolsward 2.10.1769

kinderen
Douwe Lieuwes Faber, 1751_1779
kinderen uit het tweede huwelijk:
Tjeerdje, geboren Bolsward 17 februari 1757
Jacob, geboren Bolsward 21 februari 1759
Aaltje, geboren Bolsward 31 augustus 1764
Hans, geboren Bolsward 1 september 1766

woonplaats en werkzaamheden
luitenant bij de schutterij van Bolsward

documenten
Lieuwe Douwes Faber is luitenant bij de schutterij van Bolsward
en sinds 24 september 1757 lid van de vroedschapsraad.
In 1755 neemt hij een smederij naast de Wijnberg over.
Bij zijn overlijden wordt de klok een half uur geluid (voor 5 gulden)
en bij zijn begrafenis in de Martinikerk, 17 oktober 1782 luidt de klok een uur
(voor 12 gulden). De kist waarin hij ter aarde wordt besteld kost 33 gulden,
terwijl normale kisten de helft of een derde kostten.

Douwe Hanzes Faber, woonde 1717 in Pingjum, begraven Bolsward 26.8.1757, ijzersmid
Douwe Hanzes Faber huwde
1) Bolsward 7 oktober 1717 Janke Lieuwes, begraven Bolsward 23.11.1724
Kinderen:
1 Hans, gedoopt Bolsward 25.8.1718
2 Lieuwe, gedoopt Bolsward 3.5.1721
3 Lieuwe (van deze pagina)
Douwe Hanzes Faber huwde
2) Bolsward 16.9.1725 Aukjen Roelofs, begraven Bolsward 11.4.1774, weduwe van Anne Gabes.
Kinderen:
1a Roelof, gedoopt Bolsward 9 juli 1726
2a Metjen, gedoopt Bolsward 9 november 1728
3a Mettie, gedoopt Bolsward 4 april 1730
4a Roelof, gedoopt Bolsward 15 juni 1731
5a Mettie, gedoopt Bolsward 19 april 1733
Douwe Hanzes Faber is bij huwelijk afkomstig uit Pingjum.
Vanaf 1717 drijft hij een ijzersmederij aan de Dijkstraat in Bolsward.
Op 22 juni 1722 verkrijgt hij het burgerschap en op 23 juni legt hij zijn
meesterproef af. Hij is beheerder van de diaconie en wordt 13 augustus 1745
lid van de vroedschap. In 1755 neemt zijn zoon Lieuwe de smederij over.
Douwe en Aukjen vestigen zich dan in de Polstraat (nu Jongemastraat) in Bolsward.

Als vader van Douwe Hanzes Faber staat te boek:
Hans Douwes, woonde 1687 te Arum, ijzersmid, huwde
1) Liskje Tjallings
2) Pingjum 28 april 1689 Reyna Jelles
Kind:
Douwe Hanzes Faber
Dit kwartier is enigszins onzeker. Sommige Faber-onderzoekers plaatsen Douwe
bij Reyna Jelles als moeder. Van Hans Douwes zijn geen verdere kinderen bekend,
zodat vernoeming geen aanwijzingen levert. Als ouders worden genoemd
Hans Hanzes en Hansck Hilles Bualda.
Het boek 'Het nageslacht van Douwe H Faber en Janke Lieuwes' van de hand van
het echtpaar Faber-van Cadsand (uitgave mei 1990) laat de Bolswardse familie Faber
met dit echtpaar beginnen.
Er is een onbetrouwbare stamreeks tot de Friese koning Radbod II
via de families Galama en Hettema.