Eeltje Sytses Kooistra, Arum 9.6.1802 - Franeker 31.3.1843     index

ouders
Sytse Eeltjes Kooistra
Trijntje Hennes Risselade

gehuwd met
Dieuwke Abels Lycklama à Nijeholt, 1813-1888

kinderen
Sytse Kooistra, 10.11.1832 Wonseradeel - ?
Abel Wiarda Kooistra, 16.3.1834 Wonseradeel - ?
Eeltje Kooistra, 9.3.1837 Wonseradeel - ?
* Janke Eeltje Kooistra, 1840-1875

woonplaats en werkzaamheden:
boer te Achlum

documenten
Als een kind vernoemd werd naar een grootouder, was het in Friesland
de gewoonte dat het kind een zilveren geboortelepel ontving met inscriptie
van de naam en de geboortedatum.
Soms werd daar later ook nog de overlijdensdatum aan toegevoegd.
Hieronder een rekje met geboortelepels van aan aantal Kooistra's.   foto van het Fries Museum


In de vaste opstelling van het Fries Museum is onder andere dit rek met geboortelepels
van de familie Kooistra uit Arum te bewonderen, uit de Grietenij Wonseradeel.
De eerste lepel is van de grootvader Eeltje Sytses Kooistra, geboren op 9 juni 1802.
De tweede lepel is van één van zijn kinderen, zoon Eeltje Eeltjes Kooistra, geboren in Arum op 9 maart 1837.
De drie overige lepels zijn van drie van diens kinderen:
Eeltje Eeltjes Kooistra, geboren 23 februari 1863,
Dieuwke Eeltjes Kooistra, geboren 5 april 1869
en Akke Eeltjes Kooistra, geboren 18 november 1871.
In 1870 was er ook al een Akke geboren in het gezin Eeltje en zijn vrouw Klaaske Sybrens de Vries,
maar zij overlijdt al na twee maanden.
In 1995 is het rekje lepels door een familielid geschonken aan het museum.

info met dank aan Fokke Busser (1949)