Tjerk Tjerks van 't Zet, Zandvoort, ?.1776 - Idsegahuizum 24.1.1819     index

oudersgehuwd met
Jeltje Alles Zandstra, 1775? - Allingawier 30.10.1829

kinderen
Trijntje Tjerks van 't Zet, Idsegahuizen 1802 -
    geh. 20.4.1822 met Sjerp Piers Broersma
    Tjerk Broersma 7.3.1825
    Gretske Broersma 14.8.1826
    Pier Broersma 11.6.1829 tweeling
    Jelle Broersma 11.6.1829 tweeling
    Pier Broersma 15.9.1830
    Jelle Broersma 25.1.1834
    Broer Broersma 31.10.1836
    Sjoerdtje Broersma 2.12.1838
Tjerk Tjerks van 't Zet, Idsegahuizen 1804 - 's Gravenhage 25.5.1831
Alle Tjerks van 't Zet, 1806-1866
Douwe Tjerks van 't Zet, Idsegahuizen 1810 -
    geh. 12.5.1838 Korneliske Douwes Wijnja
    Jeltje Douwes van 't Zet 15.5.1839
Hiltje Tjerks van 't Zet, Idsegahuizen 22.6.1812 - tweeling
    geh. 18.5.1833 met Isaac Hiddes Kuipers
    Hidde Isaacs Kuipers 29.3.1834
    Jeltje Kuipers 12.2.1836
    Aaltje Kuipers 13.1.1838 tweeling
    Tjerk Kuipers 13.1.1838 tweeling
Sjoerd Tjerks van 't Zet, Idsegahuizen 22.6.1812 - Greonterp 16.1.1892 tweeling
    geh. Bolsward 28.9.1837 Janke Klazes Visser, Dedgum 1803 - Dedgum 20.12.1847
    dochter van Klaas Gatses Visser en Antje Douwes de Boer
    kinderen:
    Jeltje Sjoerds van īt Zet, Workum 21.3.1839 - Rauwerderhem 25.3.1895
       geh. 24.5.1862 Wonseradeel Gooitsen Gerrits Koopmans Baarderadeel 21.3.1834 - Rauwerd 1.2.1908
       zoon van Gerrit Koopmans en Bootje Gooitsens Bootsma
    Douwe Sjoerds van īt Zet, Dedgum 19.4.1841 - Dedgum 12.10.1915
       geh. 21.5.1870 Tjitsche Lolkes Dijkstra, Parrega 26.4.1845 - Bolsward 06.1.1896
       dochter van Lolke jeltes Dijkstra en Feikje Douwes de Boer
    Tjerk Sjoerds van īt Zet, Dedgum 26.4.1842 - Bolsward 26.4.1896
       geh. 20-05-1865 Wonseradeel Akke Sijmons Scheepsma, Schettens 1.10.1839 - Schettens 26.9.1900
       dochter van Sijmons Klazes Scheepsma en Gerbrig Wybrens Douwma
    Trijntje Sjoerds van īt Zet, Dedgum 28.3.1844 - Leeuwarden 9.8.1930
       geh. 2.5.1868 Wymbritseradeel Gerben Tjittes de Boer, Wymbritseradeel 21.10.1841 - Hennaarderadeel 30.12.1908
       Janneke de Boer, Idzegahuizen 28-02-1869 - Hennaarderadeel 15.6.1892
          geh. Klaas Wiersma 1866-1934, zie Epke Klazes Wiersma 1837-1919
       Janke de Boer, Wymbritseradeel 5.4.1871 - 2.5.1871
       Sjoerd de Boer, Wommels 16-07-1873 -
       Tjitte de Boer, Hennaarderadeel 17.1.1878 - 3.3.1878
       Janke de Boer, Hennaarderadeel 29.3.1880 -
    Alle Sjoerds van īt Zet, Dedgum 16.12.1847 -
      

woonplaats en werkzaamheden
boer te Idsegahuizen

documenten

bronnen: parenteel Sjoerd Tjerks van 't Zet, opgesteld door Carla van 't Zet
allefriezen.nl zoeken op 't Zet