Jetske Pieters, Parrega 28.8.1756 - Parrega 1800     index

ouders
Pytter Rintjes, ca 1719 - Parrega 1759
Trijntje Klazes, ca 1729 - Parrega voor 1759
geh. 11.2.1753 Parrega

gehuwd met
17.5.1778 Ferwoude Age Ages Agema, 1750-1805

kinderen
Tryntje Ages, Ferwoude 2.6.1781, overleden voor 1793
Pieter Ages, Ferwoude 7.6.1783 - Tjerkwerd 21.6.1814
Sytze Ages, Ferwoude 9.2.1786 - Wonseradeel 4.5.1848
Baukjen Ages, Ferwoude 27.3.1788, overleden voor 1790
Baukjen Ages Agema, 1790-1860
Tryntje Ages, Ferwoude 31.10.1793
Antje Ages, Ferwoude 17.9.1796
Simen Ages, Ferwoude 22.10.1797
Jetske Ages, Ferwoude 17.7.1800

woonplaats en werkzaamheden
Ferwoude, boerin

documenten
Age Ages heeft zich naast zijn schoolmeesterschap opgewerkt als boer.
In 1777 met niets begonnen, bezitten ze in 1800 twee schoorstenen, 18 koeien,
4 rieren en 2 paarden.