Age Ages Agema, 1750 - 1805     index

oudersgehuwd met
17.5.1778 Ferwoude Jetske Pieters, 1756-1800
5.4.1801 Ferwoude Yke Jans (Iekje)

kinderen
Tryntje Ages, Ferwoude 2.6.1781, overleden voor 1793
Pieter Ages, Ferwoude 7.6.1783 - Tjerkwerd 21.6.1814
Sytze Ages, Ferwoude 9.2.1786 - Wonseradeel 4.5.1848
Baukjen Ages, Ferwoude 27.3.1788, overleden voor 1790
Baukjen Ages Agema, 1790-1860
Tryntje Ages, Ferwoude 31.10.1793
Antje Ages, Ferwoude 17.9.1796
Simen Ages, Ferwoude 22.10.1797
Jetske Ages, Ferwoude 17.7.1800

woonplaats en werkzaamheden
Ferwoude, schoolmeester, boer

documenten
Age Ages heeft zich naast zijn schoolmeesterschap opgewerkt als boer.
In 1777 met niets begonnen, bezit hij in 1800 twee schoorstenen, 18 koeien,
4 rieren en 2 paarden. In 1801 is zijn boerderij afgebrand. Hij blijkt dan
weduwe en hertrouwt met Yke Jans (Iekje), de weduwe van Auke Hoites, waarmee
ze op 19.4.1778 in Ferwoude was getrouwd. Yke brengt naast wat vee ook bouwland in.
De puinhoop van de afgebrande boerderij wordt afgebroken en de boerderij herbouwd.
In 1803 bezitten ze 2 schoorstenen, 19 koeien, 7 rieren, 13 pondmaten bouwland
en 5 paarden.
met dank aan Leo van Dijk, Drachten voor de gegevens betreffende Yke Jans