Symen Halbes Algera, Suawoude 1607 - Suawoude 15.5.1687     index

ouders
Wytse Halbes, 1560-1630


gehuwd met
Hymck Sybrens, 31.3.1607-5.5.1671

kinderen
Halbe Symens ALGERA
* Foecke Symens Algera, 1643-1690
Folkert Symens ALGERA, boer, dorpsrechter en ontvanger te Suawoude
Sybren Symens ALGERA
Sioerd Symens ALGRA

woonplaats en werkzaamheden:
boer te Suawoude
kerkvoogd te Suawoude (1642)
In 1642 maken de kerkvoogden Symen Halbes en Bote Tjercks
met de dominee en de schoolmeester een uitstapje naar Rijpkerk
om daar de preekstoel te zien. De plaatselijke dominee tracteert hen
op brood en bier. Op de terugweg wordt met de schoolmeester-timmerman
Cornelis Folkerts onderhandeld over het maken van een nieuwe preekstoel
voor Suawoud en ze worden het eens voor F 175,- exclusief het plaatsen,
't ijzerwerk, de vergulde letters en de traktatie van een ton bier - daarvoor
moet de kerk opdraaien.
De naam Symen Halbes Algera 1642 staat nog op de preekstoel.

documenten
handtekening Symen Halbes Algera