Halbe Wytses Algera, 1560 - 1630     index

ouders
Wytse Halbes Algera, 1530-?


gehuwd met


kinderen
Wytse HALBES, Dokkum
Pieter HALBES, Stiens
Pier HALBES, boer te Giekerk
Eelck HALBES
Rommert HALBES, Tietjerk
Edze HALBES, Suawoude
Tieerd HALBES, boer te Tietjerk
* Symen Halbes Algera, 1607-1687
Bauke HALBES, boer te Tietjerk
Claes HALBES, boer te Jellum
Jedts HALBES

woonplaats en werkzaamheden:
Halbe Wytses was kerkvoogd te Tietjerk in 1608.
Hij tekende op 14.1.1614 als volmacht voor Tietjerksteradeel.
Hij was eigenaar van de Algera State onder Suawoude.

documenten