Otto B. Wiersma (Groningen, 1953) CV studie

1979: TU Kampen, doctoraal theologie (dogmatiek, ethiek)
1981: RU Groningen, doctoraal filosofie (godsdienstfilosofie, wetenschapsfilosofie)
1987: RU Groningen, doctoraal psychologie (ontwikkelingspsychologie)
1985 - heden: autodidact informatica & (noodgedwongen) bedrijfseconomie
speciale interesse: simulatie van denkprocessen met accent op de verhouding van
systeemtalen en natuurlijke talen.

terug
genealogie
onderneming
onderzoek
ontspanning