Beitske Klazes Blomsma, Leeuwarden 7.8.1789 - Heeg 17.6.1824     index

ouders
Klaas Tjeerds, 1753-?, jeneverbrander
Aaltje Yges, 1754-1833
overleden Heeg, 23.3.1833, Klaas is overleden voor 1812

gehuwd met
23.5.1811 Hem. Oldephaert
Symen Ennes van der Wal, 1789-1826

kinderen
* Symen Symens van der Wal, 1812-1845
Klaas van der Wal, 13.10.1815 - 31.3.1854
Enne van der Wal, 5.6.1818 - 23.9.1866, geh. Siebrig van Pruimen
Albert van der Wal, 9.9.1819 - 1.10.1841
Dieuwke van der Wal, 10.6.1821 - 4.12.1857, geh. Cornelis Sytzes Kaspers
Yge van der Wal, 30.11.1823 - 20.5.1824

woonplaats en werkzaamheden

documenten
Zie de samenvatting van briefboeken en dagboeken van Symen Symens
TODO: zie de huwelijksacte voor meer informatie over Klaas Tjeerds!
Hemelumer Oldephaert c.a. 23.05.1811 akte nr.6