Aaltje Wiegers Otter, ged. Oosterzee 23.8.1783 - Workum 1.3.1869     index

ouders
Wieger Jans Otter, 1748-1814
Feijgjen Pieters Slump, 1747-1799

gehuwd met
8.5.1803 Sint Johannesga Symen Nannes Kok, 1767-1835

kinderen
Jantje Symens Kok, 24.6.1803, geh. Johan Christoffel Mann, geb. 24.6.1803,
   notaris te Workum, overl. 10.1.1861 (tijdens een rit met paard en wagen
   op de Makkumerdijk tussen Workum en Makkum)
* Feikjen Symens Kok, 1808-1838
Wieger Symens Kok, Sloten 30.3.1816
Folkert Symens Kok, Gaasterland 15.11.1820
Aaltje Symens Kok, Gaasterland 9.8.1824
Henrik Symens Kok, Workum 10.12.1826

woonplaats en werkzaamheden
boerin op de Sint Ursula State te "it Heideskip"

documenten