Dieuwke Gerbens Groenhof, Nijega, 14.10.1764 - Idzega 16.12.1836     index

ouders
Gerben Durks Groenhof, landbouwer
Trijntje Brugts

gehuwd met
27.9.1789 Hem.Oldephaert Enne Foekes van der Wal, 1769-1832

kinderen
* Symen Ennes van der Wal, 1789-1826
Gerben Ennes van der Wal, Nijega 7.8.1791-27.12.1865, veehouder, geh. Ymkjen Veldhuis. 1793-1878
Foeke Ennes van der Wal, Nijega 13.9.1793-3.8.1871, schipper, landbouwer, geh. Eelkje Mulder. 1795-1868
Dirk Ennes van der Wal, Nijega 7.2.1796-5.1.1831, landbouwer, geh. Liesbert Dijkstra, 1800-
Nies Ennes van der Wal, Nijega 24.10.1797-4.7.1849, geh. Engbert Doorn, 1798-
Trijntje Ennes van der Wal, Nijega 17.11.1799-4.5.1834, geh. Klaas Pieters Pietringa, 1795-
Jantjen Ennes van der Wal, Nijega 3.6.1802-23.3.1822, geh. Sjoerd Feikes Vlas, 1801-
Antje Ennes van der Wal, Nijega 28.8.1804-17.1.1893, geh. Jan van der Werf, 1804-
Douwe Ennes van der Wal, Nijega 12.4.1808-22.1.1877, schipper, geh. Boukje Cornelis Visser, 1811-1891

woonplaats en werkzaamheden

documenten