Foeke Symens van der Wal, Gaastmeer 18.9.1735 - Nijega 13.1.1820     index

ouders
Symen Sybes, ca 1704, visser te Gaastmeer
Antje Foekes, ca 1709
kinderen: Foeke, Gaastmeer 18.9.1735
Houck, 7.9.1738
Sybe, 21.4.1741
Antje, 19.5.1743

gehuwd met
28.9.1755 Gaastmeer Nies Ennes, Nijega 1730 - 1803
   dochter van Enne Hielkes en Antje Wiebes in Elahuizen,
   een doopsgezind gezin, waarvan alle kinderen hervormd worden

kinderen
Antje Foekes van der Wal, Gaastmeer 1756 - Gaastmeer 4.12.1760 (pokken)
Symen Foekes van der Wal, Gaastmeer 11.2.1759 - Gaastmeer 17.12.1760 (pokken)
Symen Foekes van der Wal, Gaastmeer 22.3.1762-11.6.1785
    zijn zoon Foeke Symens neemt de naam Visser aan in 1811
* Enne Foekes van der Wal, 1769-1832

woonplaats en werkzaamheden
visser 1811 te Nijega in de grietenij Hemelumer Oldephaert en Noordwolde (HON)
HON is in 2004 verdeeld over de gemeenten Gaasterland-SLoten en Nijefurd.
Het dorp Nijega heet nu Elahuizen - het vroegere dorp Elahuizen ligt onder water.

documenten
De familie van der Wal is afkomstig uit de Zuidwesthoek van Friesland
rond het meer De Fluessen. In 1811 wordt het voeren van een familienaam
door Lodewijk Napoleon verplicht gesteld. De 75-jarige Foeke kiest als naam
van der Wal (naast nog 184 andere gezinshoofden).
Foeke Symens woonde voortdurend in bij anderen, vanaf 1799 in een diakoniekamer
te Nijega, samen met een weduwe.
Sijmen Sijbes (de vader van Foeke) en Enne Hielkes ( de vader van Nies Ennes,
boer trouwens) pachtten zo rond 1750 beiden een stukje land in Gaastmeer,
vlak bij elkaar aan de Fluessen.
Misschien dat tijdens het hooien er iets is begonnen te broeien.
Aldus een verre nazaat: Gjalt Reidsma in 2005.

De Zuidwesthoek van Friesland zag er 1861 zo uit:


Rond 2000 zo:


Een oud dorpsgezicht op Nijega:


Het wapen van Elahuizen: