Douwe Hesselius (Dominicus) Vlieg, Kollum 13.10.1726 - Oostwierum? Nijkerk? 23.9.1791     index

ouders
Hesselius Vlieg, 1693-1732
Feitje Douwes Stellingwerf

gehuwd met
25.6.1752 Anjum Grietje Klazes Sminia, Anjum 30.11.1732 - Kollum 07.01.1823
dochter van Klaas Pieters Sminia en Aafke Sybes van Metzlawier

kinderen
Pyter Douwes Vlieg, ca 1757, w Burum 1811
* Nicolaas Douwes Vlieg, 1769-1829

woonplaats en werkzaamheden:
predikant te Oudwoude en Westergeest

documenten
Hij komt uit een geslacht van medici in de Dokkumer Wouden.