Gielt Aelgera, 1475 - ?     index

ouders (vaders voor zover bekend)
1450 Edze Gielts, in 1511 boer te Suameer
1425 Gielt


gehuwd met


kinderen
Edze GIELS, overleden voor 1539?
* Halbe Gielts ALGERA, 1500 - ?

woonplaats en werkzaamheden:
in 1511 boer te Tietjerk

documenten
Algra of Algera is afgeleid van de persoonsnaam Alger
de -a is een oud Fries genitief en betekent 'zoon van'

bronnen:
- R. S. Roarda, It Algera-Algra skaei, 1425-1955, Leeuwarden, 1956/1957
Het werk bestaat uit twee delen; deel: 1: 1425-1840; deel 2: 1840-1955 en staat op Tresoar.
- Overzicht van de familie Algera - Ids en Tineke Algera-Menger
- Dan Sinema site